Tema Bazlı Denetimler

LRQA’da denetim konusunda farklı bir yaklaşımımız bulunmaktadır. Önce sizin için en çok hangi konunun önem taşıdığını, neyi geliştirmek istediğinizi, nelerin daha fazla ilgi gerektirdiğini ve nelerin üst kademe yöneticilerinin uykularını kaçırdığını ortaya çıkarırız

Daha sonra önem taşıyan konuları değerlendiririz ve böylece nerede durduğunuzu öğrenmiş oluruz. Herhangi bir şeyin yanlış gidiyor olması halinde ise önemli sorunlara yol açmadan düzeltme imkânına sahip olursunuz.

Tema bazlı denetim yaklaşımımız sayesinde işletmeniz için en kritik önemi taşıyan noktalar ele alınır ve detaylı bir şekilde incelenerek yönetim sisteminizin etkinliği test edilmiş olur. Bu aynı zamanda, yönetim sisteminizin, gelecekte meydana gelebilecek sorunlarla başa çıkabilme kapasitesi konusundaki etkinliğini de teyit edecektir. Artık önemli olan yalnızca uygunluk değildir. Esas önemli olan şirketinizi yönetme şeklinizi geliştirmeniz ve stratejik amaçlarınızı denetim süreci ile eşleştiriyor olmanızdır.

Beklenti ne olmalıdır?

LRQA’nın “Business Assurance” yaklaşımı aracılığı ile denetçimizin değer üretebilmesi için, kuruluşunuzun çeşitli kademelerinde çalışan personelle görüşmeler yapması gerekecektir. Bu listeye kalite yöneticiniz, iş sağlığı ve güvenliği uzmanınız, üst kademe yönetim kadrosu, CEO’nuz ve finans direktörünüz dahil olabilmektedir. Denetçimiz onlarla, işletmenizin karşı karşıya bulunduğu riskler ve önemli sorunlarla ilgili konuşmak isteyecektir.

Denetçimiz:

  • Üst kademe yönetiminiz ile bağlantı kuracak ve işletmeniz için uygunluk ve gelişim konusunda en fazla önem taşıyan noktaları tartışacaktır
  • Önemli işletme sorunları ile ilgili 1. ara denetim ziyareti temalarını belirleyecek ve üzerinde fikir birliğine varılmasını sağlayacaktır
  • Hangi süreçlerin incelenmesi gerektiğini belirleyecek ve kontrol faaliyetlerinizin nerede ve ne şekilde denetleneceğini tespit edecektir
  • Üzerinde fikir birliğine varılmış temaları yansıtan bir denetim gerçekleştirecektir
  • Kuruluşunuz için doğrudan önem taşıyan denetim bulgularını raporlayacaktır.

Sizin için en fazla önem taşıyan konulara odaklanılması

Kuruluşunuz için en fazla önem taşıyan konulara odaklandığımızda işletmenin buna uygun noktalarını ve bu noktaları kontrol altında tutan yönetim sistemi unsurlarını hedefleyebiliriz.

Böylece, nesnel, bağımsız ve tarafsız denetim sürecimiz sayesinde etkin olup olmadıklarını size bildiririz. Etkin olmaları halinde bile her zaman geliştirilmeye açık noktalar olacaktır. Etkin olmamaları halinde ise durumu tersine döndürmek için çeşitli yolları araştırırız

Böyle bir yöntemin benimsenmesi halinde işletmenizdeki en önemli süreçler sürdürülebilir, tekrarlanabilir ve dayanıklı bir hale getirilebilir

Bu da daha güçlü bir işletmenizin olmasını sağlar.