Sürekli gelişim

Kendi haline bırakıldığında yönetim sisteminin etkinliği zaman içerisinde azalabilmektedir. Ancak sürekli gelişim etkin bir şekilde uygulanması halinde iki kat daha fazla faydası bulunmaktadır:

  • Yönetim sistemi gerçek potansiyelini ortaya koyacak şekilde gelişim gösterir.
  • • Kaydedilen gelişmeler daha uzun süre muhafaza edilir. 
Bunun sonucunda sürekli gelişim, yönetim sisteminin temel bir unsuru haline gelir. Kuruluşun hem bugün, hem de gelecekteki yükümlülüklerini yerine getirecek, kendi doğasından gelen bir kapasitesi olmasını, ayrıca paydaşlarına güvence ve teminat sağlamasını garanti altına alır.