Katma Değer

Hizmetlerimizden en iyi faydayı sağlayabilmek adına bizi zorlayın, sürekli olarak bilgilendirin, sizin için en fazla önem taşıyan unsurları bizlerle paylaşın ve belgelendirme, doğrulama ve eğitim süreçlerini işletmenizi geliştirmek ve riskleri azaltmak üzere kullanın.

Süreçlerinize dair güven duymanızı sağlamak, gelişmeye açık noktaları tespit etmek ve mevcut zayıf noktaları ortadan kaldırmak olumlu deneyimler olmalı. Böylece, bu deneyimler vasıtası ile hata ve kazaların gerçekleşme ihtimalini, hakkınızda açılabilecek dava ve cezaları azaltabilirsiniz

Bu süreçten azami değeri elde edebilmek adına kuruluşlarımız bir arada, karşılıklı güven ve işbirliği içersinde çalışmalıdır. Karşılıklı ilişki kurmamız ve kuruluşunuz çalışanlarının, bizim orada yardım etmek için bulunduğumuzu bilmesi önem taşımaktadır.

Tüm çalışanlarınızı, belgelendirme sürecini, kuruluşunuzun ve uygulamalarınızın sağlıklı bir gelişime sahip olması amacıyla kullanmaları adına teşvik etmeniz gerekmektedir.

Yönetim sistemlerinize baktığımızda, yalnızca işinizin işleyişine dair dokümanlara bakıyor olmayacağız. Kuruluşunuzun bünyesinde gerçek anlamda nelerin gerçekleştiğine de bakıyor olacağız. Belirli sorunlarla başa çıkmak adına planlı yaklaşımlara sahip olup olmadığınızı ve bu yaklaşımların yazılı olup olmadığını bilmek isteyeceğiz.