Doğrulama ve Onaylama

İklim değişikliği arenasında, doğrulama ve onaylama hizmetlerimiz hem düzenlemelere uygun olmanıza hem de daha ileri gidip, işletme ve çevre anlamında belirgin faydaları olan gönüllü geliştirmeleri uygulamanıza yardımcı olur.

Doğrulama

İklim değişikliği şemaları bağlamında doğrulama projenizin tasarım verilerini ve dokümantasyonunu temin eder. Doğrulama görüşümüz, sera gazının tutulması/uzaklaştırılması ya da emisyon azaltımlarınızı, üzerinde fikir birliğine varılmış bir dizi kritere göre yerine getirme kapasiteniz olduğunu onaylamaktadır.

Onaylama

Onaylama, raporlanmış iklim değişikliği veri ve bilgilerinizin doğru, adil, güvenilebilir ve etkin bir yönetim sistemi tarafından desteklenmiş durumda olduğunu teyit eder. Başarılı bir denetimin gerçekleştirilmesi ve teknik onayın verilmesi halinde, size müşterilerinizi, düzenleyici organları ve paydaşlarınızı tatmin edecek bir onay beyanı veririz.

LRQA's Business Assurance doğrulaması, iklim değişikliği verilerimize yönelik güven oluşturuyor. Böylece müşterilerimizin kendi çevresel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabiliyoruz.

Simon Mendes, LINPAC Allibert, Üst Düzey Ürün Yöneticisi