İstatistiksel Proses Kontrolü (İPK-SPC)

AMACI ve FAYDALARI 

İstatistiksel Proses Kontrolu, modern istatistiksel teknikleri kullanarak prosesteki değişkenliği kontrol altında tutmak ve azaltmak için kullanılan en etkili araçlardan biridir. Bu eğitimin hedefi, katılımcılara İstatistiksel Proses Kontrolu ile ilgili temel teknikleri aktarmaktadır.

İÇERİK 

 • Kalitede önleme yaklaşimi ve sürekli gelişme
 • Temel istatistik kavramları
 • Proses değişkenliği
 • Histogram
 • Normal dağılım ve parametreleri
 • Yeni istatistiksel proses kontrol sistemi
 • Ölçüm ve veri toplama
 • Makina yeterlilik analizi
 • Proses yeterlilik analizi
 • Yeterlilik göstergelerinin hesabı
 • Değişkenler için kontrol kartları
 • Nitelikler için kontrol kartları
 • Kontrol kartlarının analizi

KİMLER KATILMALI?

İmalat, Kalite Kontrol ve Proses İyileştirme çalışmalarına katılan her kademeden personel ve yöneticiler

ÖN GEREKLİLİKLER

Eğitime katılacak olanların temel istatistik bilgisine sahip olmaları yararlı olacaktır.

KONAKLAMA

Eğitim konaklamalı değildir.

EĞİTİM SÜRESİ

2 gün olarak planlanmış bu kursun saatleri;

1. gün 09:30 – 17:30

2. gün 09:30 – 17:30

Öğle yemeği için 1 saat ara verilecektir. Öğleden önce 1, öğleden sonra 1 kez 15’er dakikalık dinlenme arası verilecektir.

Gerektiğinde, aralar ile ilgili düzenlemeler eğitmen ve katılımcıların ortak kararı ile değiştirilebilecektir.

EK BİLGİLER

Bu kurs için en az katılımcı sayısı 5, en çok katılımcı sayısı 20’dir.