Kök Neden Analizi

EĞİTİMİN HEDEFİ

Bu eğitimde problem çözme adımlarında önemli bir adım olan “Kök Neden Analizi” uygulamasının teknik, sistematik ve disiplinli şekilde uygulanmasına yönelik yaklaşım ve ilkeleri ele alacağız. Katılımcıların bu tekniklerin bütün adımlarıyla etkili olarak uygulanması konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz; 

 • Problem çözümünde etkili bir “kök-neden analisti” olabilmek için gerekli yaşam tarzı, felsefe, yaklaşım, teknikler ve unsurları  paylaşmak, 
 • Kök neden analizi tekniklerinin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili bilgileri iletmek, 
 • Karşılaşılan problemlere yönelik acil faaliyetler sonrasında problemin tekrarını önlemeye yönelik risk ve önceliklendirme yaklaşımını güçlendirmek, 
 • Her adımda kullanılan kriterler, yaklaşımlar ve teknikleri paylaşmak, 
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak, 
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için kök neden analizi konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır. 


EĞİTİMİN FELSEFESİ

Kök nedenler, problemin arkasında yatan gerçek sebeplerdir. Kök neden analizi yaşanan problemlerin görünen nedenlerini ortadan kaldırmak yerine kalıcı bir şekilde çözüm üretmeye odaklanan bir süreç uygulamasıdır. 

Problemlere hızlı, kalıcı ve etkili çözüm üretmek ve çözmek günümüzün en önemli yaşamda kalma ve başarılı olma yeteneklerinden biridir. Yaşanan problemle ilgili acil ve zorunlu faaliyetleri belirlemek ve gerçekleştirmek öncelikli ilk adımdır. Daha sonra problemi yaratan gerçek nedenleri belirleyerek kalıcı, etkili ve tekrarını önleyici temel faaliyetleri belirlemek ve uygulamak için “kök neden analizi” yapmak gerekir. 

Kök Neden Analizi, bir problemi anlamak ve çözmek için oldukça kullanışlıdır. Analitik bir araç olarak Kök Neden Analizi, önemli problemlerin kapsamlı ve geniş çapta denetlenmesinin yanında onlara yol açan olayların ve faktörlerin de belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. 

Bu eğitimde, katılımcıların “kök-neden analizi” tekniklerini kapsamlı olarak tanımasını, problemlere sistematik yaklaşım tekniklerini geliştirmelerini ve ekip çalışmasına yatkınlıklarını güçlendirmelerini sağlıyoruz. Problem çözme adımları, problem çözme teknikleri ve kök neden analizi kapsamında temel kavramları, teknikleri, yaklaşım ve yöntemleri çok sayıda örnek ile açıklıyoruz ve gerçek yaşam örnek uygulamalarıyla tekniklerin pekişmesini sağlıyoruz. 


PROGRAM İÇERİĞİ

 • Kök neden analizi nedir ? Tarihçe ve uygulama alanları, 
 • Kök neden analizinin temel ilkeleri, 
 • Gerçekçilik ilkesi, 
 • Ekip çalışması yaklaşımı, 
 • Problemi Anlama, 
 • Olası nedenleri belirleme, 
 • Bilgi Toplama, 
 • Risk analizi, 
 • Beyin fırtınası tekniği - Kök neden analizi -  teknikler ve uygulamalar, 
 • Balık kılçığı analizi, 
 • Beş neden analizi. 
 • Pareto analizi ve kök neden analizinde kullanımı, 
 • Kuruluşa özgü örnek uygulamalar, 


EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim süresince "Kök Neden Analizi" teknikleriyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir. Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir. 

 • Teorik bilgiler, 
 • "Kök Neden Analizi" odaklı gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri, 
 • Alıntılar, anılar, 
 • Film ve video sunumları, 
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 


EĞİTİM ORTAMI

Genel katılıma açık eğitim: Eğitim konuları, "Kök Neden Analizi" ile ilgili olarak genel bir üretim/hizmet kuruluşu örneği üzerinden problem kapsamı, problem nedenleri ve sonuçları, çözüm olanakları ve veriler dikkate alınarak yorumlanır. 

Vaka çalışmasıyla sunulan problemleri yaratan, tetikleyen unsurlar ve nedenler, insan, makine, süreç, tedarikçi, müşteri, çalışma ortamı ..vb. ele alınarak yorumlanır. Problemin çözümüne yönelik tekniklerin kullanımı ekipler halinde gerçekleştirilir. Yapılan çalışmalar bütün katılımcılara sunulur. Bu sayede paylaşılan teknik ve yöntemleri “uygulayarak ve yorumlayarak öğrenme” sağlanır. 

Kuruluş içi eğitim: "Kök Neden Analizi" ile ilgili olarak eğitim akışı, kuruluşun gerçek ürün/hizmet/müşteri şikayeti örneklerinden seçilen problemler ele alınarak gerçekleştirilir. 

Seçilen problemleri yaratan, tetikleyen unsurlar ve nedenler, insan, makine, süreç, tedarikçi, müşteri, çalışma ortamı ..vb. ele alınarak yorumlanır. Problemin çözümüne yönelik tekniklerin kullanımı ekipler halinde gerçekleştirilir. Yapılan çalışmalar bütün katılımcılara sunulur. Bu sayede paylaşılan teknik ve yöntemleri “uygulayarak ve yorumlayarak öğrenme” sağlanır. 


SÜRE

Eğitim süresi 2 gündür. 


KATILIMCILAR

 • Kuruluş içinde her fonksiyon ve seviyedeki üst ve orta seviye yöneticiler, 
 • Süreç sahipleri ve süreç sorumluları, 
 • Yönetim sistemleri yönetici ve sorumluları, 
 • İş güvenliği – İSG- SEÇ süreçlerinin yönetici ve sorumluları, 
 • Problem Çözme ekipleri, süreç iyileştirme ekipleri, kalite çemberi ekipleri, 
 • Problem çözme konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede sorumlu ve çalışanlar. 


KATILIMCI SAYISI

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 16 katılımcı öngörülmüştür. 


İLİŞKİLİ EĞİTİMLER

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Problem Çözme Teknikleri, 
 • 8D Problem Çözme Metodolojisi, 
 • Etkili Ekip Çalışması ve Ekip Liderliği, 
Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Mekan Rezervasyon Defteri
Şimdi Rezervasyon Yap