Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Teknikleri Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEFİ

Bu eğitimde kuruluşlarda süreç yönetimi kavramını, temel ilkelerini etkili ve başarılı olarak uygulamak için gerekli bilgileri paylaşma yönünde hedeflerimiz; 

 • Kurumsal bir yönetim aracı olarak süreç ve süreç yönetimi kavramlarını doğru ve kapsamlı olarak paylaşmak, kurumsal ve bireysel gelişim açısından önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak, 
 • Yüksek performanslı ve başarılı bir süreç yönetimi yapısı oluşturmanın önemli unsurlarını ve engelleyen riskleri değerlendirmek, 
 • Süreç yönetimini kurumsal seviyede profesyonel yönetim tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak uygulamak üzere gerekli faktörleri ve taktikleri paylaşmak, 
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla süreç yönetiminin alanlarının katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak, 
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için süreç yönetimi konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır. 


EĞİTİMİN FELSEFESİ

Süreç, girdilerin çıktılara dönüştürülmesi sırasındaki işlemler bütünüdür. Üretim veya hizmet sektöründe ana ve destek süreçler birbirleriyle etkileşim halinde müşteriye sunulan ürün veya hizmeti oluştururlar. Günümüzde gittikçe zorlu hale gelen rekabet ve değişim ortamında mevcut süreçleri doğru çerçevede tanımlamak ve sürekli geliştirmek büyük önem taşıyor. 

Mevcut yapıları klasik fonksiyonel iş akışları ve sorumluluk sınırlamalarından kurtararak daha katılımcı ve sürecin kendisine odaklanacak şekilde tanımlamak gerekli. 

Bu durumda süreçleri tanımlamak, mevcut süreçleri gözden geçirmek, sadeleştirmek, sorumlulukları yeniden tanımlamak ve süreç odaklı olarak yeniden yapılanmak gerekiyor. Bu sayede verimlilik ve performans artıran, maliyet düşüren, ürün/hizmet kalitesini, müşteri tatminini artıran geliştirme ve iyileştirme fırsatları belirlenebiliyor ve kurumsal gelişim sağlanıyor. Bu sayede daha esnek, hızlı, müşteri ve sonuç odaklı olunabiliyor. 


PROGRAM İÇERİĞİ

 • Süreç tanımı ve süreç bileşenleri, 
 • Fonksiyonel ve süreç odaklı yönetim arasındaki farklar nelerdir? 
 • Süreç yönetiminin önemi, yararları ve kurumsal etkileri, 
 • Süreç yönetiminin 5 temel adımı, 
 • Süreçlerin tanımlanması, 
 • Girdi, çıktı, kaynaklar, 
 • Süreç organizasyonunun oluşturulması, 
 • Süreç sahibi, süreç sorumlusu ve süreçle ilgili rol ve sorumluluklar, 
 • Süreç akışı ve süreç haritası nasıl oluşturulur? 
 • Süreç mimarisi ve süreç analizi, 
 • Süreç performansının ölçülmesi, 
 • Süreç performans göstergeleri ve KPI belirleme, 
 • Süreç hedeflerinin belirlenmesi ve dengelenmesi, 
 • Süreç performansının ölçülmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması, 
 • Kritik süreçlerin belirlenmesi, 
 • Süreç analizi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi, 
 • Süreç değişikliklerinin uygulamaya geçirilmesi ve izlenmesi, 
 • Süreç iyileştirme metodolojisi- temel aşamalar, 
 • Süreç iyileştirme ekipleri – çalışma dinamiği, 


EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim süresince süreç yönetimiyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir. Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir. 

 • Teorik bilgiler, 
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri, 
 • Alıntılar, anılar, 
 • Film ve video sunumları, 
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 


EĞİTİM ORTAMI

Genel katılıma açık eğitim: Eğitim konuları, süreç yönetimiyle ilgili olarak genel bir kuruluş örneği üzerinden süreç yapısı, süreç yönetimi unsurları, süreç hedefleri dikkate alınarak yorumlanır. Uygulama örnekleri, ekipler halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede paylaşılan teknik ve yöntemleri “uygulayarak ve yorumlayarak öğrenme” sağlanır. 

Kuruluş içi eğitim: Eğitim konuları, süreç yönetimiyle ilgili olarak kuruluşa özgü süreç yapısı, süreç yönetimi unsurları, süreç hedefleri dikkate alınarak yorumlanır. Uygulama örnekleri, ekipler halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede paylaşılan teknik ve yöntemleri “uygulayarak ve yorumlayarak öğrenme” sağlanır. Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır. SÜRE Eğitim süresi 2 gündür. 


KATILIMCILAR

 • Kuruluş içinde her fonksiyon ve seviyedeki üst ve orta seviye yöneticiler, 
 • Süreç sahipleri ve süreç sorumluları, 
 • Yönetim sistemleri yönetici ve sorumluları, 
 • Süreç yönetimi konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede sorumlu ve çalışanlar. 


KATILIMCI SAYISI

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 18 katılımcı öngörülmüştür. 


İLİŞKİLİ EĞİTİMLER

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve diğer yönetim sistemi eğitimleri, 
 • Süreçlerde Risk Analizi. 
Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Mekan Rezervasyon Defteri
Şimdi Rezervasyon Yap