Otomotivde Süreç Yaklaşımı Modeli Eğitimi

AMACI ve FAYDALARI 

ISO 9001:2015 standardı ve IATF 16949 Teknik Şartnamesi işletmelerde süreç yaklaşımını şart koşar. Özellikle, Teknik Şartnameyi yayınlayan IATF, Otomotiv sektöründe süreç yaklaşımını bir model haline getirerek yayımlamıştır. Otomotiv ana sanayilerinin müşteri özel isteklerinde de önerdikleri bu model, işletmelerde verimli ve etkin bir yönetim sistemi kurulmasını amaçlamaktadır. Bu modeli temel alan eğitim, otomotiv sektöründen uygulama örneklerini de içermektedir.

İÇERİK 

Eğitim programı aşağıdaki ana başlıkları kapsamaktadır : 

  • SÜREÇ YAKLAŞIMI VE GELİŞİM
  • OTOMOTİVDE TEMEL SÜREÇLER
  • OTOMOTİVDE SÜREÇ ÖĞELERİ
  • SÜREÇ YAKLAŞIMI MODELİ
  • SEKTÖRDEN VAKA ÇALIŞMALARI
  • SÜREÇLERİN DOKÜMANTASYONU
  • SÜREÇ İYİLEŞTİRME
  • GRUPLA VAKA ÇALIŞMALARI

KİMLER KATILMALI?

IATF 16949 Kalite Yönetim Sistem kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek isteyen firmaların ilgili personeli ve yöneticileri

ÖN GEREKLİLİKLER

Eğitime katılım için ön bilgi gerekmemektedir. Ancak eğitimin daha etkin olabilmesi için katılımcıların ISO/TS 16949,IATF 16949, APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA konularında daha önce eğitim almaları yararlı olacaktır.

EĞİTİM YERİ

Eğitim genel katılıma açık olarak düzenlenecektir.

EĞİTİM SÜRESİ

Eğitim süresi 2 tam gündür. Eğitim saatleri 9:30 – 17:00'dir.

EK BİLGİLER

Katılımcı sayısı maksimum 20 kişidir.

İLERİ EĞİTİMLER

Bu eğitimden sonra alabileceğiniz eğitimler : 

  • ISO/TS 16949 İç Denetçi (3 gün)