Hedeflerle Yönetim - Strateji ve Hedef Belirleme Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEFİ

Günümüzde kuruluşların belirsiz gelecek ve hızlı değişen koşullar nedeniyle temel stratejik yol haritalarını ve stratejik hedeflerini ustaca belirlemek, zaman içinde gözden geçirmek, bu yolda hedefe ulaşmak için izlenecek yol ve uygulama yöntemlerini titizlikle belirlemeleri gerekiyor. 

Bu amaçla kullanılacak yöntemlerin ve sonuçların yeterince basit, hızlı ve katılımcı tarzda uygulanan, aynı zamanda da kapsamlı bilgiye dayalı olması çok önemli. 

Bu eğitimde katılımcıların her büyüklükteki kuruluş kapsamında "hedeflerle yönetim, strateji ve hedef belirleme" konusunda neler yapılabileceğine dair bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz; 

 • Kurumsal yönetimle ilgili strateji, hedef, stratejik planlama alanlarında kavramları paylaşmak, 
 • İç ve dış faktörler, rekabet, sosyal ve ekonomik gelişmeler gibi unsurları dikkate alarak strateji geliştirme yöntemlerini aktarmak, 
 • Kurumsal hedeflerin belirlenmesi, gözden geçirilmesi, kıyaslanması ile ilgili ilkeleri ve yöntemleri paylaşmak, 
 • Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki yöntemlerin tanınması ve uygulanmasını sağlamak, 
 • Yapılacak uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak, 
 • Katılımcıların eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır. 


EĞİTİMİN FELSEFESİ

Günümüzde kuruluşlar, yüksek ve yoğun iş temposu, değişken ve belirsiz iş ortamı, keskin rekabet koşulları, toplumsal yapıların ve taleplerin hızlı değişimi içinde var olma ve sürekliliği sağlama ve sürdürme savaşımı içindedir. Bu nedenle kurumsal olarak temel değerler, hedefler, amaçlar tanımlanmalı, gözden geçirilmeli, taze bir güçle ve ruhla yenilenmelidir. için yazılı ve belirgin olmayan ortak temalar ve değerler belirlenmeli ve vurgulanmalıdır. 

Kurumsal yapılarda bilinçli ve etkili yönetim için en önemli araçlardan biri “Hedef belirlemek”tir. Hedefleri bilinçli olarak belirlemek için yapılan çalışmalar sayesinde kuruluşun mevcut durumu ve gelecekteki varış noktaları tarafsız ve akılcı olarak belirlenir, zaman içinde gözden geçirilir ve değerlendirilir. Temel stratejik hedeflerin paylaşımcı ve katılımcı bir yöntemle belirlenmesi sayesinde farklı görüş ve yorumlar ortaya çıkarılır ve paylaşılır. Bu kapsamda kullanılabilecek en uygun yöntem “SWOT Analizi” dir. 

Hedeflerin ölçülebilir göstergelerle belirlenmesi sayesinde, zaman içinde nereye doğru gittiğinizi, başarı seviyenizi açık, tarafsız ve bilgiye dayalı olarak değerlendirebilirsiniz, karşılaştırma yapabilir ve gerekli önlemleri zamaında ve etkili olarak alabilirsiniz. 

Bu eğitimde bu kurumsal yapılar için çok önemli olan “Hedeflerle Yönetim” yaklaşımı ve teknikleri üzerinde gezinerek önce mevcut durumu tarafsız olarak değerlendirmek, sonra da hedefleri en uygun şekilde belirlemek, ilişkilendirmek ve gözden geçirmek için gerekli teknikler ve yöntemleri ele alıyoruz, kuruluşa özgü uygulamalar yaparak uygulama yetkinliğini geliştiriyoruz. 


PROGRAM İÇERİĞİ

 • Kurumsal kültürün bir parçası: Ortak vizyon, misyon ve hedefler, 
 • Temel kavramlar: Misyon, vizyon, strateji, taktik..vb., 
 • SWOT Analizi yöntemi - Kurumsal uygulama, 
 • Hedef nedir? Hedef belirlemenin incelikleri, 
 • Kurumsal hedefleri nasıl belirlemeli? 
 • Süreçlerle bütünleşik hedef belirleme, 
 • KPI, Süreç hedefleri ve performans göstergeleri, 
 • Hedeflerin dengelenmesi - Balance Scorecard - Kurumsal Karne tekniği, 
 • Strateji belirleme, izleme, 
 • Ölçme, değerlendirme ve raporlama, 
 • Kurumsal Performans değerlendirme, 
 • Kurumsal farkındalık ve bilincin yaygınlaştırılması, 
 • Kurumsal faaliyet planları - Kurumsal örnek uygulamalar. 


EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim süresince "Hedeflerle Yönetim – Strateji ve Hedef Belirleme" kapsamında çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir. Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir. 

 • "Hedeflerle Yönetim – Strateji ve Hedef Belirleme" odaklı başarı ve başarısızlık öyküleri, 
 • Film ve video sunumları, 
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 


EĞİTİM ORTAMI

Genel katılıma açık eğitim: Eğitim konuları, "Hedeflerle Yönetim – Strateji ve Hedef Belirleme" yle ilgili olarak genel üretim/hizmet kuruluşu vaka örneği üzerinden ele alınarak yorumlanır. 

Vaka çalışmasıyla sunulan kuruluş, hedeflerle yönetim, strateji belirleme, uygulama ve izleme becerileri dikkate alarak yorumlanır. Vaka kapsamındaki kuruluşta kurumsal ve süreç performans göstergeleri, hedefler, sonuçlarla ilgili yorum ve değerlendirmeler ekipler halinde gerçekleştirilir. Ekipler halinde yapılan çalışmalar bütün katılımcılarla paylaşılır. Bu sayede paylaşılan yaklaşım, teknik ve yöntemleri uygulayarak ve yorumlayarak öğrenme” sağlanır. 

Kuruluş içi eğitim: "Hedeflerle Yönetim - Strateji ve Hedef Belirleme"yle ilgili olarak kuruluşun mevcut yönetim yapısı, KPI ve süreç hedefleri ele alınarak değerlendirilir ve yorumlanır. 

Kuruluştaki mevcut "Hedeflerle Yönetim - Strateji ve Hedef Belirleme" yöntemi ve uygulamaları yorumlanır. Kuruluşta KPI ve hedef belirleme, ölçme, analiz, iyileştirme, yorumlama, katılım ve aidiyet sağlama vb. konularıyla ilgili yorum ve değerlendirmeler ekipler halinde gerçekleştirilir. Ekipler halinde yapılan çalışmalar bütün katılımcılarla paylaşılır. 


SÜRE

Eğitim süresi 2 gündür. 


KATILIMCILAR

 • Kuruluş içinde her fonksiyon ve seviyedeki üst ve orta seviye yöneticiler, 
 • Süreç sahipleri ve süreç sorumluları, Birim ve bölüm yöneticileri, 
 • Yönetici adayları, Ekip liderleri. 


KATILIMCI SAYISI

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 16 katılımcı öngörülmüştür. 


İLİŞKİLİ EĞİTİMLER

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Etkili Yöneticilik ve Ekip Liderliği.
Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Mekan Rezervasyon Defteri
Şimdi Rezervasyon Yap