Klinik Veri Değerlendirme

Eğitimin Amacı

 • Ürünün tıbbi cihaz direktifinin temel gerekliliklerini karşıladığını ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak tasarımda olduğunun gösterilmesini sağlayacak nitelikte Klinik Veri Değerlendirme çalışmasının yöntemini aktarmak.

Eğitimin İçeriği

 • Kapsam
 • Amaç
 • Tanımlar
 • KVD yapan personelin kalifikasyonu
 • Klinik veri değerlendirme adımları
 • Ürün ömür döngüsü
 • Önce risk analizi yapılır
 • Klinik veri toplama yolları
  1. Literatür araştırma yolları
   • Olası veri kaynakları
   • Kullanılan kaynakların özellikleri
   • Anahtar kelimeler
  2. Klinik araştırma yolu (Klinik araştırma raporu)
  3. Literatür ve klinik çalışmaların birleşimi
  4. Pazar Sonrası Takip
 • Klinik veri değerlendirme raporu
 • Uzman Onayı

Kimler Katılabilir

 • Tıbbi Cihaz Sektöründe çalışan kalite, arge, üretim, sorumluları

Eğitim Süresi

1 gün