ISO 9001:2015 Güncelleme Çalıştayı

Bu eğitime ihtiyacınız var demektir...

En son ISO 9001 standartlarını ve değişiklikleri öğrenmek istiyorsanız

öğreneceksiniz ...

  • Tüm yeni ve revize edilmiş sistem standartlarının yazıya geçirileceği temelini açıklayan üst yönetim sistemi çerçevesini ve bunun yeni standardın şekillenmesindeki rolünü...
  • ISO 9001 standart serisinin yapısını ve bunun Planla Yap Kontrol Et Harekete Geç döngüsüyle ve revize edilmiş kalite yönetim prensipleriyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu…
  • ISO 9001:2008 ve ISO 9001:2015 arasındaki farkları, organizasyon içeriği, risk temelli düşünme, liderlik ve süreç yönetiminin altında yatan temel prensipleri...
  • Yeni standartta tanımlanan temel değişikliklere zaten ISO 9001 belgesine sahip bir kuruluş tarafından nasıl uyum sağlanacağını… ISO 9001:2008 standartları hakkında da bilgilenmiş olacaksınız.

Gelecekteki gelişiminiz

Eğitim Süresi:

1 gün

Eğitim Dili

Türkçe

Kurum içi/Şirket Eğitimi

Bu eğitim, kalite yönetim sistemi olan ve yönetim sistemlerinin ISO 9001:2008 standartlarından ISO 9001:2015 standartlarına geçişini koordine etmekle beşten fazla çalışanın sorumlu olduğu kuruluşlara şirket içi etkinliği olarak verilir. 

Geçiş Eğitimleri