ISO 9001:2015 Baş Denetçi Geçişi

Bu eğitime ihtiyacınız var demektir...

 • Bağımsız denetim tecrübesini geliştirmek isteyen ikinci ya da üçüncü taraf kalite yönetim sistemleri denetçisiyseniz.
 • ISO 9001:2015 ve revizyonların sizi nasıl etkileyeceğini öğrenmek isteyen ikinci ya da üçüncü taraf kalite yönetim sistemleri denetçisiyseniz.
 • ISO 9001 belgesi olan ve 2015 revizyonlarına geçiş yapmakta olan bir firmada ikinci ya da üçüncü taraf denetçisiyseniz.

öğreneceksiniz... 

 • Annex SL Ek 2 temelli genel yönetim sistemi yapısını ve bunun denetim açısından ne anlama geldiğini.
 • Organizasyonu ve içeriğini anlamak için gerekenleri ve bunların nasıl denetlenebileceklerini.
 • Liderlik için yeni ve pekiştirilmiş gereklilikleri ve nasıl denetlenebileceklerini.
 • Risk ve fırsatları belirlemek ve ele almak için gerekenleri ve nasıl denetlenebileceklerini.
 • Süreç yaklaşımı için gereken pekiştirilmiş gereklilikleri ve nasıl denetleneceklerini.
 • Denetleme tekniklerinizi nasıl ISO 9001:2015 standardındaki yeni ve değişikliğe uğramış gerekliliklerle uyumlu hale getireceğinizi.

ihtiyacınız olacak...  

 • İkinci ya da üçüncü parti kalite yönetim sistemi denetimleri konusunda deneyim sahibi olmalısınız.
 • ISO 9001:2008 hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Bunu en iyi LRQA tarafından sunulan “ISO 9001:2008 Bilgilendirme” ya da ISO 9001:2015 “Tüm Bunlar Ne Demek Oluyor?” eğitimine katılarak yapabilirsiniz.

Gelecekteki gelişiminiz

Eğitim Süresi: 

2 gün

Şirket içi

Bu eğitim, kalite yönetim sistemleri, ISO 9001:2015 standartlarıyla ilgili bilgilerini ve denetleme becerilerini geliştirmek isteyen beşten fazla denetçiyle kalite yönetim sistemi uygulamaları ve denetlemeleri yürüten firmalar çin şirket içi etkinliği olarak verilebilir. Eğer bir iç KYS Denetçisiyseniz bu eğitimden önce ISO 9001:2015 “Tüm Bunlar Ne Demek Oluyor?” eğitimine katılmanız tavsiye edilir.

Geçiş Eğitimleri