ISO 14001: 2015 Baş Denetçi Geçiş Eğitimi

Bu eğitime ihtiyacınız var demektir

  • Denetçilik tecrübesini geliştirmek isteyen ikinci ya da üçüncü taraf çevresel yönetim sistemleri  denetçisiyseniz
  • ISO 14001:2015 standartlarına ve revizyonların sizi nasıl etkileyeceğine dair bilgi edinmek isteyen ikinci ya da üçüncü taraf çevre yönetim sistemleri  denetçisiyseniz
  • ISO 14001 standartları belgesine sahip olan ve standardın 2015 revizyonlarına geçiş yapan bir kuruluşta ikinci ya da üçüncü taraf denetçisiyseniz

öğreneceksiniz

  • Annex SL Ek 2 temelli genel yönetim sistemi yapısını ve bunun denetim açısından ne anlama geldiğini...
  • Organizasyonu ve içeriğini anlamak için gerekenleri ve bunların nasıl denetlenebileceklerini…
  • Liderlik için yeni ve daha yoğun gereklilikleri ve nasıl denetlenebileceklerini...
  • Risk ve fırsatları belirlemek ve ele almak için gerekenleri ve nasıl denetlenebileceklerini...
  • Süreç yaklaşımı için gereken daha yoğun gereklilikleri ve nasıl denetleneceklerini...
  • Denetleme tekniklerinizi nasıl ISO 14001:2015 standardındaki yeni ve değişikliğe uğramış gerekliliklerle uyumlu hale getireceğinizi…

ihtiyacınız olacak

  • İkinci ya da üçüncü parti kalite çevre sistemi denetimleri konusunda deneyim ve ISO 14001:2004 hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Bunu yapmanın en iyi yolu LRQA tarafından sunulan “ISO 14001:2004 Bilgilendirme” eğitimine katılmaktır.

Eğitim Süresi:

2 gün

Beklenen Gelişim

Kurum içi

Bu eğitim kurum içi olarak gerçekleştirilebilir.