Kurum İçi Eğitimler - LRQA

LRQA’nın kurum içi eğitim çözümleri, kuruluşunuza belirli ihtiyaç ve durumları kapsayacak ısmarlama eğitimler alma imkanı sağlar. Eğitmenlerimiz, katılımcıları eğitim sürecine dahil eder ve eğitimin amaçları üzerine odaklanır.

Sürekli denetim ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmekte olan uzmanlarımızın, her gün karşılaşmakta olduğunuz problem ve sorunlarla ilgili derinlemesine bilgileri bulunmaktadır. En güncel görüşleri, gerçek deneyimleri ve uygulamalı modelleri kullanarak öğrendiğiniz her şeyi iş yerinizde uygulamaya koyabilmenizi temin ederler.

Şirketlerin başarısı kurum içindeki fonksiyonların ve çalışanlarının yetkinliklerine bağlı olmakla birlikte aynı zamanda etkin liderlik, yönetim sistemlerinin ve süreçlerinin uygunluğu ve bunları uygulayan kişilerin istikrarlı ve uyum içinde çalışmaları unsurlarıyla da doğrudan ilgilidir. LRQA’nın sunmuş olduğu kurum içi eğitimler ile çözümler, işletmelerin ihtiyaç duydukları ve hedefledikleri sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olur.

Sözümüz ve Taahhüdümüz

LRQA olarak her zaman sizlerle birlikte çalışarak; kurumunuzun, yönetim sistemlerinizin ve de çalışanlarınızın ihtiyaç duyduğunu ve hedeflediği sonuçlara ulaşmada sizlere yardımcı olacak en etkin ve uygun maliyetli çözümleri sizler için tasarlıyoruz.