HACCP Bilgilendirme Eğitimi

AMAÇ ve FAYDALAR 

Avrupa Topluluğu’nun 93/43 No’lu kararı, gıda üretimi yapan (toplu yemek üretimi de dahil) işletmelerde etkili bir HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points / Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) sisteminin kurulmasını öngörmektedir.  HACCP, tüketiciye güvenilir ürün sunulması amacıyla düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramıdır. HACCP, bir gıda zincirinde, hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi zincirin her aşamasında ve noktada tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen, herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen, sistemin korunmasını sağlayarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her ölçekteki kuruluşa uygulanabilen, bir gıda güvenliği sistemidir. Bu programın amacı, HACCP Sisteminin tanıtımı, uygulama aşamalarının örneklerle netleştirilmesi ve bu sistemin kuruluş çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi aktarılması; katılımcıların, kendi uygulama ve sistemlerini etkin şekilde değerlendirebilmeleri için fırsat yaratılmasıdır.  Bu eğitimin başarı ile tamamlanması neticesinde, katılımcılarımızla :
 • Gıda Güvenliğinde HACCP Sistemi ve uygulanma ihtiyaçları;
 • HACCP Standardının tanınması; 
 • Sistem uygulamaları ile diğer Gıda Güvenliği Standart ve Uygulama gerekliliklerinin kıyaslanması, farklılıkların anlaşılması;
 • HACCP Standardı uygulama aşama ve gerekliliklerinin analizi;
konularında deneyimler paylaşmış ve bu konularda bilgilendirme yapılmış olacaktır.  Eğitim sonrasında, tüm katılımcılara ise ‘LRQA Eğitime Katılım Sertifikası’ verilecektir. 


İÇERİK

Kurs içeriği, katılımcıların aktif desteklerini gerekli kılan tartışmalar, grup çalışmaları ve özel yönetim araçları ile desteklenmektedir.   Eğitim programı aşağıdaki ana başlıkları kapsamaktadır :
 • HACCP tanımı ve uygulama gerekliliklerinin gelişimi;
 • GMP Tanımı;
 • GMP Gereklilikleri
 • Tehlikelerin Tanımlanması
 • Risk Analizi
 • Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi
 • Kritik noktaların tanımlanması
 • İzleme Sisteminin Belirlenmesi
 • Düzeltme, Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi ;
 • HACCP sisteminin doğrulanması;
 • HACCP dokümantasyon sistematiği ve gereklilikleri;


KATILIMCILAR

Bu program, kalite güvence yöneticileri ve gıda güvenliği yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlara yönelik olarak hazırlanmıştır.  Ayrıca, kuruluş üst yönetimi ve pazarlama satış organizasyonu çalışanları da, bu program sonucunda, HACCP gereklilikleri ve yorumlanması konusunda bilgi sahibi olabilirler.  


KATILIM GEREKLİLİKLERİ

Katılımcıların, gıda üretim süreçlerinin en azından bir aşamasında görev üstlenmiş, gıda güvenliği konusunda bilgi ve deneyimine sahip olmaları beklenmektedir. Genel Gıda Mikrobiyolojisi konusunda bilgi sahibi olunması yararlı olacaktır.


EĞİTİM YERİ

Kurs, genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, kuruluş ve uygulamalarına özel olarak kuruluş içi de düzenlenebilmektedir  Genel Katılıma Açık eğitimler, eğitimden önce duyurulmaktadır.


EĞİTİM SÜRESİ

Eğitim, 1 gün süreli planlanmış olup, 09:30 – 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.  


EK BİLGİLER

Katılımcı sayısı, en fazla 16, en az 8 olarak  sınırlandırılmıştır.

indir

Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Mekan Rezervasyon Defteri
İstanbul Şimdi Rezervasyon Yap