Etkili Yöneticilik ve Ekip Liderliği Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEFİ

Lider, bulunduğu çevreye yarar sağlayan, değişim başlayan ve yöneten, yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Koçluk ise, insanların içindeki potansiyelin, anlamlı ve önemli amaçlara ulaşmak için ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktır. 

Günümüzün kurumsal yapılarında çağdaş yönetim yaklaşımı, yöneticilerin “kontrol edici” rolden “destekleyici” role geçmelerini zorunlu kılıyor. Yöneticinin, liderlik ve koçluk yaparak direktif verme ve denetleme yerine geliştirme, destekleme ve yol gösterme yetkinlikleri önem kazanıyor.  

Bu eğitimde katılımcıların etkili yönetim, liderlik ve koçluk konularında bilgi ve yaklaşımlarını güçlendirme ve yönetim ve koçluk becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz; 

 • Yöneticilik, koçluk ve liderlik kavramlarının gelişimini, temel ilkelerini ve unsurlarını açıklamak, 
 • Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak yöneticilik ve koçluk için önemli özellikleri ve unsurları paylaşmak, 
 • Türkiye’de ve dünyadaki başarılı liderlik ve koçluk uygulamalarını örnekleyerek açıklamak, 
 • Katılımcıları iş yaşamlarında liderlik ve koçluk becerilerini geliştirmek için canlandırma ve uygulamalar gerçekleştirmek ve uygulama sonuçlarını birlikte yorumlayarak bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak, 
 • Katılımcıların eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yayın, referans ve araçları sunmaktır. 


EĞİTİMİN FELSEFESİ

Kuruluşlar sürekli gelişim ve değişim içinde. Tıpkı bireyler gibi öncelikle var olmak, koşullara uyum sağlamak, çevresiyle ilişkide bulunmak, zorluklarla boğuşmak ve sürekli gelişmek durumunda. 

Klasik yönetim yaklaşımı artık çok değişkenli denklemi hızlı ve doğru olarak çözme konusunda yeterince başarılı olamıyor. Klasik yöneticilik kuramları ve yaklaşımlarıyla insanları yönetmek yerine bugün kuruluşa ve ekiplere liderlik etmek ve koçluk yaklaşımıyla iletişim kurmak gerekiyor. 

Son on beş yıl içinde kurumsal yapılarda meydana gelen değişiklikler yöneticilerin “kontrol edici” rolden “destekleyici” role geçmelerine yol açtı. Yöneticinin, direktif verme ve denetleme yerine geliştirme, destekleme ve yol gösterme yetkinlikleri önem kazandı. 

Ekip Lideri, görev taptığı kuruluşa ve sürece yarar sağlayan, gerektiğinde köklü değişiklikler yapan, sorumluluğu; sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir.  Ekibindeki insanların içindeki potansiyelin, anlamlı ve önemli amaçlara ulaşmak için ortaya çıkmasını kolaylaştırır. 

Bu eğitimde klasik yöneticilik yaklaşımları ve bakış açısını değiştirmenin kaçınılmazlığını, bu alışkanlıkları kırmak için kişinin kendisini yeniden yapılandırması gerektiğine dair farkındalığı ve kararlılığı güçlendiriyoruz. Aynı zamanda etkili yöneticilik ve ekip liderliği sergilemek için gerekli yetkinliklerin gelişimini yoğun uygulama ve canlandırmalarla tetikliyoruz. 


PROGRAM İÇERİĞİ

 • Yönetim ilkeleri ve yasaları, 
 • Etkili Yöneticilikte dört unsur - Planlama, uygulama, koordine etme, denetleme, 
 • Etkili yöneticinin profili, 
 • Liderlik nedir? - Liderlik ve koçluk - Liderliğin en önemli yetkinlik alanları, 
 • Liderlik tipleri ve özellikleri, 
 • İletişim, sunum ve etkili ifade sanatı, 
 • Grup dinamiği, ekip çalışması ve ekiplerin yönetimi, 
 • En önemli ekip lideri yetkinlikleri, 
 • Ekip performansını geliştirme teknikleri, 
 • İnsanları motive etmenin incelikleri,
 • Çatışmadan çatışma çözme, 
 • Değişimi nasıl yönetiriz? Alışkanlıkları nasıl değiştiririz? 
 • Zorluklar ve zorlukları aşma taktikleri, 
 • Başarı öyküleri. 


EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim süresince "Etkili Yöneticilik ve Ekip Liderliği" kapsamında çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir. Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir. 

 • "Etkili Yöneticilik ve Ekip Liderliği" odaklı gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri, 
 • Alıntılar, anılar, Film ve video sunumları, 
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 


EĞİTİM ORTAMI

Genel katılıma açık eğitim: Eğitim konuları, "Etkili Yöneticilik ve Ekip Liderliği"yle ilgili olarak genel üretim/hizmet kuruluşu vaka örneği üzerinden ele alınarak yorumlanır. 

Vaka çalışmasıyla sunulan kuruluş ve organizasyon yapısı, etkili yöneticilik ve ekip liderliği becerileri dikkate alarak yorumlanır. Vaka kapsamındaki kuruluşta yöneticilik, astlarla ilişkiler, karar alma, hedeflerle yönetim, planlama, kontrol ve denetim…vb. konularıyla ilgili yorum ve değerlendirmeler ekipler halinde gerçekleştirilir. Ekipler halinde yapılan çalışmalar bütün katılımcılarla paylaşılır. Bu sayede paylaşılan yaklaşım, teknik ve yöntemleri uygulayarak ve yorumlayarak öğrenme” sağlanır. 

Kuruluş içi eğitim: "Etkili Yöneticilik ve Ekip Liderliği"yle ilgili olarak kuruluşun mevcut yönetim yapısı, ekip çalışması ve ekip liderliği uygulamaları ele alınarak değerlendirilir ve yorumlanır. 

Kuruluştaki mevcut kuruluş ve organizasyon yapısı, etkili yöneticilik ve ekip liderliği becerileri dikkate alarak yorumlanır. Kuruluşta yöneticilik, astlarla ilişkiler, karar alma, hedeflerle yönetim, planlama, kontrol ve denetim…vb. konularıyla ilgili yorum ve değerlendirmeler ekipler halinde gerçekleştirilir. Ekipler halinde yapılan çalışmalar bütün katılımcılarla paylaşılır. Bu sayede paylaşılan yaklaşım, teknik ve yöntemleri uygulayarak ve yorumlayarak öğrenme” sağlanır. 


SÜRE

Eğitim süresi 2 gündür. 


KATILIMCILAR

Kuruluş içinde her fonksiyon ve seviyedeki üst ve orta seviye yöneticiler. Süreç sahipleri ve süreç sorumluları, Birim ve bölüm yöneticileri, Yönetici adayları, Ekip liderleri. 


KATILIMCI SAYISI

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 16 katılımcı öngörülmüştür. 


İLİŞKİLİ EĞİTİMLER

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Hedeflerle Yönetim - Strateji ve Hedef Belirleme. 
Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Mekan Rezervasyon Defteri
Şimdi Rezervasyon Yap