Liderlik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri

Dünya çapında ve pek çok dilde, deneyimli ve kalifiye eğitmenler tarafından geliştirilen uygulamalı eğitimler sunuyoruz. Eğitimlerimizin pek çoğu ilgili üst kurumlar tarafından onaylanmış eğitimler olup yönetim sistemleri denetimleri konusundaki tecrübemiz üzerine temellendirilmiştir.

Tüm eğitimler

TÜM KURSLARA BAKINIZ

Eğitici Eğitimi

Bu eğitimde bir eğitimi tasarlama, planlama, gerçekleştirme, etkili ve başarılı şekilde sunma ve sonuçlarını izlemek için gerekli bilgi ve becerileri geliştirme yönündeki hedeflerimiz;

Etkili Toplantı Yönetimi Eğitimi

Bu eğitimde, toplantıları verimli ve etkili olarak yönetmenin temel incelikleri konusunda bilgi ve becerileri geliştirme yönündeki hedeflerimiz;

Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi

Bu eğitimde iş yaşamı ve sosyal yaşamda zamanı etkili olarak yönetmenin temel incelikleri” konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz;

Lead to Inspire Individuals-Diğerlerine İlham Veren Liderlik

Bu eğitim her bir çalışanın diğer kişilere liderlik yapmasına, diğer kişilerin kendi davranışlarıyla ilgili hesap verebilir durumda olmasına, sorumluluk almasına, alt, üst ve paralel çalıştığı kişilerle iyi bir iletişim kurmasına, hedeflere ulaşmasına destek verecek şekilde tasarlanmıştır.

Lead to Inspire Self-Kendine İlham Veren Liderlik

Bu eğitim her bir çalışanın öz liderlik yapmasına, kendi davranışlarının sonuçları hakkında hesap verebilir durumda olmasına, sorumluluk almasına, alt, üst ve paralel çalıştığı kişilerle iyi bir iletişim kurmasına, hedeflere ulaşmasına destek verecek şekilde tasarlanmıştır.

Lead to Inspire Teams-Takımlara İlham Veren Liderlik

Bu eğitim ekip ruhu yaratmaya, ekip kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak, ekibinizin çabalarını ve enerjisini, ekibin ve kuruluşun hedeflerine doğru yönlendirecek liderler yetiştirmeye, verimli ve yüksek performanslı ekipler kurmaya, üretken bir çalışma ortamı sağlamaya destek verecek şekilde tasarlanmıştır.

Lead to Inspire Transformation-Dönüşüme İlham Veren Liderlik

Bu eğitim değişim ve dönüşüm sürecinde, dönüşüme olan direncin ve korkunun nasıl aşılacağını, değişimin nasıl kucaklanacağını, şirkette 'fayda-değer' mesajı yaratmayı, esnek ve daha dirençli bir kuruluş yaratmayı hedefleyen şirketlere destek verecek şekilde tasarlanmıştır.