Global Standard Food Safety BRC Versiyon 8 Eğitimi

Eğitimin Kapsamı: 

Bu eğitim “Global Standard Food Safety” BRC Ver 8 standartının uygulanması için gereklilikleri detaylı olarak açıklamaktadır

Kimler Katılmalıdır?

• İşletmelerin Üretim, Teknik ve Kaliteden sorumlu personeli

 • Standartın uygulanmasından ve denetiminden sorumlu olan personel 

Ön Bilgi Gerekliliği:

Katılımcıların, Tehlike Analizi Prensiplerini ve Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini bilmesi beklenmektedir. 


Organizasyonunuza Sağlayacak Katma Değer:

• Standart gerekliliklerinin detaylı ve pratik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlaması

 • Standart Gerekliliklerine uygun dokümante edilmiş bir sistemin oluşturulması ve uygulanması konusunda bilgi sahibi olunması 

Eğitimci Nelere Odaklanacak:

• Standartın Gelişimi 

• Standartın Kapsamı ve yapısı 

• Standart gerekliliklerinin detaylı incelenmesi 

• Standart ile ilgili rehberlerin incelenmesi 

• Protokol ve sertifikasyon süreci konusunda bilgilendirme 

• Raporlandırma ve Uygunsuzluk sınıflandırmaları.

 • Vaka analizleri ile interaktif çalıştayları

Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Mekan Rezervasyon Defteri
Istanbul Şimdi Rezervasyon Yap
Izmir Şimdi Rezervasyon Yap