Global Standard Food Safety BRC Versiyon 7 Eğitimi

Eğitimin Kapsamı: 

Bu eğitim “Global Standard Food Safety” BRC Ver 7 standartının uygulanması için gereklilikleri detaylı olarak açıklamaktadır

Kimler Katılmalıdır?

• İşletmelerin Üretim, Teknik ve Kaliteden sorumlu personeli  • Standartın uygulanmasından ve denetiminden sorumlu olan personel 

Ön Bilgi Gerekliliği:

Katılımcıların, Tehlike Analizi Prensiplerini ve Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini bilmesi beklenmektedir. 


Organizasyonunuza Sağlayacak Katma Değer:

• Standart gerekliliklerinin detaylı ve pratik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlaması  • Standart Gerekliliklerine uygun dokümante edilmiş bir sistemin oluşturulması ve uygulanması konusunda bilgi sahibi olunması 

Eğitimci Nelere Odaklanacak:

• Standartın Gelişimi  • Standartın Kapsamı ve yapısı  • Standart gerekliliklerinin detaylı incelenmesi  • Standart ile ilgili rehberlerin incelenmesi  • Protokol ve sertifikasyon süreci konusunda bilgilendirme  • Raporlandırma ve Uygunsuzluk sınıflandırmaları.  • Vaka analizleri ile interaktif çalıştaylar
Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Mekan Rezervasyon Defteri
Istanbul Şimdi Rezervasyon Yap
İstanbul Şimdi Rezervasyon Yap
İstanbul Şimdi Rezervasyon Yap
İstanbul Şimdi Rezervasyon Yap
İzmir Şimdi Rezervasyon Yap
İzmir Şimdi Rezervasyon Yap
İzmir Şimdi Rezervasyon Yap
İstanbul Şimdi Rezervasyon Yap
İstanbul Şimdi Rezervasyon Yap
İzmir Şimdi Rezervasyon Yap