Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEFİ

Bu eğitimde iş yaşamı ve sosyal yaşamda karşılaşılan problemleri etkili ve zamanında çözmenin teknikleri ve temel incelikleri” konusunda bilgi ve becerileri geliştirme yönündeki hedeflerimiz;  
 • Problem çözme tekniklerinin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili bilgileri iletmek,
 • Günlük yaşamda ve iş yaşamında karşılaşılan problemlere yönelik risk ve önceliklendirme yaklaşımını güçlendirmek, 
 • Etkili ve hızlı problem çözücü olabilmek için gerekli yaşam tarzı, felsefe, yaklaşım, teknikler ve unsurları  paylaşmak,
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak,
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için birlikte problem çözme konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.


EĞİTİMİN FELSEFESİ

Gittikçe karmaşıklaşan ve zorlu hale gelen yaşamda her birey ve kuruluş her gün çeşitli boyutta problemle karşı karşıya kalıyor. Problemlerin bir bölümünü hızla ve kolaylıkla çözümlüyor. Bir bölümü ise erteleniyor, vazgeçiliyor, üşeniliyor. Problemlerle birlikte içi içe yaşanıyor.  

Günümüzün en önemli yaşamda kalma ve başarılı olma yeteneklerinden biri, problemlere hızlı, kalıcı ve etkili çözüm üretmek ve çözme becerileridir. Dolayısıyla problemlerinizi ne kadar erken tanıyıp belirler ve çözüme ulaştırırsanız, o kadar güçlü ve başarılı olursunuz. Kuruluş yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların görev üstlendikleri süreçte problemlerin çözümüne katılımcı olması büyük önem taşıyor. Çalışanların fikir, düşünce ve önerileri alınıyor, gerekli yetki ve sorumlulukların verilmesiyle problem çözme ve iyileştirme kararlarını çalışanlar alıyor, uyguluyor ve gelişmeleri izliyor.  

Yönetici ve sorumluların sadece tanımlanan işi rutin olarak yapan değil, içinde bulunduğu ortamı ve koşulları değiştiren, geliştiren, iyileştiren yönünü geliştirmek gerekiyor. Kuruluşlar bu gizli gücü etkili olarak devreye sokabildiklerinde ve tüm süreçlere ortak edebildiklerinde daha hızlı, daha verimli, daha ekonomik, daha kaliteli iş sonuçlarına ulaşıyorlar. Çalışanlar, katılım sağlamaları ve yetkinliklerini geliştirmeleri sayesinde kuruluşlarına daha yüksek aidiyetle bağlı, ekip ruhuna yatkın, daha mutlu, daha motive bir ekip oluşturuyor.    

Bu eğitimin hedefi, problem çözme tekniklerini tanıtmak ve kullanımını çeşitli örnek vaka ve uygulamalarla pekiştirmektir.


PROGRAM İÇERİĞİ

 • Temel kavramlar: Problem, risk, hata, yaratıcılık, olasılık…vb.
 • Problem çözme aşamaları
 • Yaratıcı ve özgün yaklaşım
 • Risk analizi
 • Problemin etki ve sonuçlarının analizi
 • Problem çözme teknikleri
 • Akış şeması
 • Beyin fırtınası
 • Neden – sonuç analizi
 • Veri toplama ve veri analizi
 • Pareto Analizi
 • Gruplandırma /Diyagramlar 
 • Önceliklendirme matrisi
 • Fayda maliyet analizi
 • Problem çözümleme örnekleri ve vakalar


EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim süresince problem çözme teknikleriyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir. Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.
 • Teorik bilgiler,
 • Problem çözme odaklı gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri,
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları,
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 


EĞİTİM ORTAMI

Genel katılıma açık eğitim: Eğitim konuları, problem çözme teknikleriyle ilgili olarak genel bir üretim/hizmet kuruluşu örneği üzerinden problem kapsamı, problem nedenleri ve sonuçları, çözüm olanakları ve veriler dikkate alınarak yorumlanır.  

Vaka çalışmasıyla sunulan problemleri yaratan, tetikleyen unsurlar ve nedenler, insan, makine, süreç, tedarikçi, müşteri, çalışma ortamı ..vb. ele alınarak yorumlanır. Problemin çözümüne yönelik tekniklerin kullanımı ekipler halinde gerçekleştirilir. Yapılan çalışmalar bütün katılımcılara sunulur. Bu sayede paylaşılan teknik ve yöntemleri “uygulayarak ve yorumlayarak öğrenme” sağlanır. 

Kuruluş içi eğitim: Problem çözme teknikleriyle ilgili olarak eğitim akışı, kuruluşun gerçek ürün/hizmet/müşteri şikayeti örneklerinden seçilen problemler ele alınarak gerçekleştirilir.  

Seçilen problemleri yaratan, tetikleyen unsurlar ve nedenler, insan, makine, süreç, tedarikçi, müşteri, çalışma ortamı ..vb. ele alınarak yorumlanır. Problemin çözümüne yönelik tekniklerin kullanımı ekipler halinde gerçekleştirilir. Yapılan çalışmalar bütün katılımcılara sunulur. Bu sayede paylaşılan teknik ve yöntemleri “uygulayarak ve yorumlayarak öğrenme” sağlanır.


SÜRE

Eğitim süresi 2 gündür.   


KATILIMCILAR

 • Kuruluş içinde her fonksiyon ve seviyedeki üst ve orta seviye yöneticiler, 
 • Süreç sahipleri ve süreç sorumluları,
 • Yönetim sistemleri yönetici ve sorumluları,
 • Problem Çözme ekipleri, süreç iyileştirme ekipleri, kalite çemberi ekipleri,
 • Problem çözme konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede sorumlu ve çalışanlar. 


KATILIMCI SAYISI

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.
Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Mekan Rezervasyon Defteri
Şimdi Rezervasyon Yap