Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) Eğitimi

AMACI ve FAYDALARI 

Üretim proseslerinin kontrol etmek amacıyla kullanılan ölçüm sistemleriyle ilgili istatistiksel özellikler olan sapma, kararlılık, tekrarlanabilirlik, yeniden üretilebilirlik ve doğrusallık gibi kavramları örnek uygulamalarla aktarmak, ölçüm verilerinin kalitesini arttırmak üzere yöntemlerin gelişmesini sağlamaktır.

İÇERİK 

  • ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ve ÖLÇÜM VERİLERİNİN KALİTESİ
  • ÖLÇÜM SİSTEMLERİNİN İSTATİSTİKSEL ÖZELLİKLERİ
  • KARARLILIK
  • SAPMA
  • TEKRARLANABİLİRLİK
  • YENİDEN ÜRETİLEBİLİRLİK
  • DOĞRUSALLIK
  • PARÇA VE ÖLÇÜM SİSTEMLERİ DEĞİŞKENLİKLERİ
  • SİSTEM ANALİZ PROSEDÜRLERİNİN OLUŞTURULMASI
  • ÖRNEK UYGULAMALAR

KİMLER KATILMALI?

Proses kontrol ve kalite kontrol faaliyetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilecek firma personeli

ÖN GEREKLİLİKLER

Temel istatistik ve istatistiksel proses kontrol yöntemleri konularında bilgi sahibi olmak eğitimin etkinliği açısından önemlidir.

KONAKLAMA

Eğitim konaklamalı değildir.

EĞİTİM SÜRESİ

2 gün olarak planlanmış bu kursun saatleri;

1. gün 09:30 – 17:30

2. gün 09:30 – 17:30

Öğle yemeği için 1 saat ara verilecektir. Öğleden önce 1, öğleden sonra 1 kez 15’er dakikalık dinlenme arası verilecektir.

Gerektiğinde, aralar ile ilgili düzenlemeler eğitmen ve katılımcıların ortak kararı ile değiştirilebilecektir.

EK BİLGİLER

Bu kurs için en az katılımcı sayısı 5, en çok katılımcı sayısı 20’dir.