BRC Global Standard for Food Safety Issue 7 ( BRC Food V7)

Eğitimin Kapsamı:

Bu eğitim "BRC Global Standard for Food Safety Issue 7 ( BRC Food V7) standartının uygulanması için gereklilikleri detaylı olarak açıklamaktadır.

Kimler Katılmalıdır?

• İşletmelerin Üretim, Teknik ve Kaliteden sorumlu personeli

• Standartın uygulanmasından ve denetiminden sorumlu olan personel

Ön Bilgi Gerekliliği:

Katılımcıların, Tehlike Analizi Prensiplerini ve Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini bilmesi beklenmektedir.

Organizasyonunuza Sağlayacak Katma Değer:

Standart gerekliliklerinin detaylı ve pratik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlaması

• Standart Gerekliliklerine uygun dokümante edilmiş bir sistemin oluşturulması ve uygulanması konusunda bilgi sahibi olunması

Eğitimci Nelere Odaklanacak:

• Standartın Gelişimi

• Standartın Kapsamı ve yapısı

• Standart gerekliliklerinin detaylı incelenmesi

• Standart ile ilgili rehberlerin incelenmesi

• Protokol ve sertifikasyon süreci konusunda bilgilendirme

• Raporlandırma ve Uygunsuzluk sınıflandırmaları.

• Vaka analizleri ile interaktif çalıştaylar

 

Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Mekan Rezervasyon Defteri
Istanbul Şimdi Rezervasyon Yap