8D Problem Çözme Metodolojisi Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEFİ

Bu eğitimde problem çözme adımlarının planlı, sistematik ve disiplinli şekilde uygulanmasına yönelik oluşturulmuş olan 8D Problem Çözme Metodolojisini ele alacağız. Katılımcıların bu metodolojinin bütün adımlarıyla etkili olarak uygulanması konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz; 

 • Etkili ve hızlı problem çözücü olabilmek için gerekli yaşam tarzı, felsefe, yaklaşım, teknikler ve unsurları paylaşmak, 
 • 8D metodolojisinin ve uygulanan tekniklerin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili bilgileri iletmek, 
 • Karşılaşılan problemlere yönelik risk ve önceliklendirme yaklaşımını güçlendirmek, 
 • Her adımda kullanılan kriterler, yaklaşımlar ve teknikleri paylaşmak, 
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak, 
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için birlikte problem çözme konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır. 


EĞİTİMİN FELSEFESİ

8D Metodolojisi, karşılaşılan problemin tekrarlanmasını önleyecek şekilde çözümlemek amacıyla sistemli ve analitik bir yaklaşım çerçevesinde kullanılan bir problem çözme metodolojisidir.  

8D Metodolojisi, her problemin tanımlanması aşamasından, kesinleşen çözüm uygulamasına kadar olan bütün aşamaları tanımlar, uygular. Bu yöntem, planlı, sistematik ve disiplinli bir akışı uygulamaya almayı sağlar. Bu sayede firma içi süreçler, müşteri şikayeti ve tedarikçi kaynaklı bütün problemlere yönelik olarak uygulanabilir.  

8D, müşterinin taleplerini ve memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak, hataları düzeltmek veya önlemek sistemin temel ilkeleridir. Birbirini izleyen sekiz adımdan oluşan faaliyetler, şaşmaz bir disiplinle, katılımcı bir şekilde, problem çözme teknikleri uygulanarak gerçekleştirilir. Bilgi ve ölçme odaklı bir yaklaşımla hataların risklerini, etkileşimini, problemin oluşum ve kaçış alanlarına odaklanılır. Kapsamlı kök neden analizi uygulamasıyla sorunun bir daha asla karşılaşılmaması hedeflenir.   Bu eğitimde, katılımcıların 8D metodolojisini kapsamlı olarak tanımasını, problemlere sistematik yaklaşım tekniklerini geliştirmelerini ve ekip çalışmasına yatkınlıklarını güçlendirmelerini sağlıyoruz. 

Problem çözme adımları, problem çözme teknikleri ve kök neden analizi kapsamında temel kavramları, teknikleri, yaklaşım ve yöntemleri çok sayıda örnek ile açıklıyoruz ve gerçek yaşam örnek uygulamalarıyla tekniklerin pekişmesini sağlıyoruz. 


PROGRAM İÇERİĞİ

 • 8D metodolojisi nedir ? Tarihçe ve uygulama alanları, 
 • 8D’nin temel ilkeleri, 
 • Müşteri odaklılık ilkesi, 
 • Ekip çalışması yaklaşımı, 
 • Önleyici yaklaşım ve sürekli iyileştirme ilkesi, 
 • 8 adımın açıklanması  
 • Her adımda kontrol soruları, 
 • Öğrenilen dersler uygulaması, 
 • Her adımda uygulanan teknikler, 
 • Risk analizi, 
 • Problemin etki ve sonuçlarının analizi, 
 • Yaratıcı ve özgün yaklaşım, 
 • Kök neden analizi -  teknikler ve uygulamalar, 
 • Problem çözme teknikleri  - Kurallar ve uygulamalar; 
 • Raporlama formatı ve örnekler, 
 • Kuruluşa özgü örnek uygulamalar, 


EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim süresince 8D problem çözme metodolojisiyle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir. Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir. 

 • Teorik bilgiler, 
 • Problem çözme odaklı gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri, 
 • Alıntılar, anılar, 
 • Film ve video sunumları, 
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 


EĞİTİM ORTAMI

Genel katılıma açık eğitim: Eğitim konuları, 8D problem çözme metodolojisiyle ilgili olarak genel bir üretim/hizmet kuruluşu örneği üzerinden müşteri şikayeti odaklı problem kapsamı, problem nedenleri ve sonuçları, çözüm olanakları ve veriler dikkate alınarak yorumlanır. 

Vaka çalışmasıyla sunulan müşteri şikayeti odaklı problemleri yaratan, tetikleyen unsurlar ve nedenler, insan, makine, süreç, tedarikçi, müşteri, çalışma ortamı ..vb. ele alınarak yorumlanır. Şikayetin  çözümüne yönelik tekniklerin kullanımı ekipler halinde gerçekleştirilir. Yapılan çalışmalar bütün katılımcılara sunulur. Bu sayede paylaşılan teknik ve yöntemleri “uygulayarak ve yorumlayarak öğrenme” sağlanır. 

Kuruluş içi eğitim: 8D problem çözme metodolojisiyle ilgili ilgili olarak eğitim akışı, kuruluşun gerçek müşteri şikayeti örneklerinden seçilen problemler ele alınarak gerçekleştirilir. 

Seçilen müşteri şikayetlerini yaratan problemleri tetikleyen unsurlar ve nedenler, insan, makine, süreç, tedarikçi, müşteri, çalışma ortamı ..vb. ele alınarak yorumlanır. Problemin çözümüne yönelik tekniklerin kullanımı ekipler halinde gerçekleştirilir. Yapılan çalışmalar bütün katılımcılara sunulur. Bu sayede paylaşılan teknik ve yöntemleri “uygulayarak ve yorumlayarak öğrenme” sağlanır. 


SÜRE

Eğitim süresi 2 gündür. 


KATILIMCILAR

 • Kuruluş içinde her fonksiyon ve seviyedeki üst ve orta seviye yöneticiler, 
 • Müşteri ilişkileri, satış süreçlerinde görev üstlenen yönetici ve sorumlular, 
 • Üretim, tedarik zinciri, planlama, insan kaynakları, kalite odaklı süreç sahipleri ve süreç sorumluları, 
 • Yönetim sistemleri yönetici ve sorumluları, 
 • Problem Çözme ekipleri, süreç iyileştirme ekipleri, kalite çemberi ekipleri, 
 • Problem çözme konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede sorumlu ve çalışanlar. 


KATILIMCI SAYISI

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 16 katılımcı öngörülmüştür. 


İLİŞKİLİ EĞİTİMLER

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Problem Çözme Teknikleri, 
 • Kök Neden Analizi Teknikleri, 
 • Etkili Ekip Çalışması ve Ekip Liderliği. 
Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Mekan Rezervasyon Defteri
Şimdi Rezervasyon Yap