İkinci Taraf Tedarik Zinciri Hizmetleri

Küreselleşmenin getirdiği zorluklar, çeşitli ülke ve kıtalara yayılmayı mümkün kılan tedarik zincirlerine bağımlılıkla beraber değerlendirildiğinde, kuruluşlar için önemli risk unsurları anlamına gelmektedir.

Kuruluşlar küresel faaliyetlerinin güvence oranını, artık ısmarlama çözümler üreten ikinci taraf tedarik zincirleri aracılığıyla geliştirmeye çalışmaktadır.

LRQA, boyutuna, sektörüne ve coğrafi konumuna bakılmaksızın herhangi bir kuruluşa ikinci taraf tedarik zinciri hizmeti sağlayabilmektedir. Küresel tedarik zincirlerinin karmaşıklığı arttıkça, kuruluşların marka itibarlarını korumak ve müşterilerinin ürün ve hizmetlerine olan güvenini arttırmak adına, tedarik zincirlerinin güvenli ve sürdürülebilir olduğunu bilmeye daha da fazla ihtiyaçları vardır.

İhtiyaçlarınızı karşılamak üzere şekillendirilmiş size özel güvence

İkinci taraf tedarik zinciri hizmetlerimiz, size özel müşteri temelli denetim çözümleri sunar. Bu denetim çözümleri sayesinde, tedarik zincirinize hizmet eden belgelendirilmiş yönetim sisteminizin/sistemlerinizin sürekli olarak yüksek düzeyde çalıştığına dair ek bir güvence düzeyi sağlarız.

LRQA’nın yönetim sistemleri deneyimi, etkin tedarik zinciri yönetim çözümleri üretmeye hazır, nitelikli denetçilerden oluşan küresel ağı ile desteklenmektedir. Böylece ikinci taraf hizmetlerimiz, tedarikçilerinizin, şartlarınızı ve gerekli olması halinde düzenleyici yönetmeliklerinizi karşıladığına dair size güvence sağlar. LRQA’nın, Lloyd’s Register Group Limited’in bir parçası olması sebebiyle çok sayıda kaynağa erişimi bulunmaktadır; bu nedenle de pek çok sektör kolunda belirli gerekliliklere ya da düzenleyici kodlara göre her türde inceleme, gözetim, doğrulama ve denetim hizmetlerini üstlenebilmektedir.

İhtiyacınız olan güvencenin sağlanması

Size ve paydaşlarınıza, tedarik zincirinizin belirlemiş olduğunuz kriterlere göre işlediğine, güvenli ve güvenilebilir bir şekilde işleyeceğine dair güvence sağlamak adına sizinle beraber çalışarak bağımsız ve tarafsız hizmetler sunarız

İhtiyaçlarınızı anlamamız hayati önem taşır. Ve 250 yılı aşkın bir geçmişi bulunan faaliyetlerimiz sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve içerisinde faaliyet gösterdikleri sektöre yönelik derin bir bilgi birikimimiz bulunmaktadır.