Süreç değerlendirme odaklı ziyaretler

Bu ziyaretler, 3 yıllık bir belgelendirme döngüsünün hemen sonunda yer alır.

Bu bizim için sizlerle aşağıda belirtilenleri tartışmaya açmak için bir fırsattır:

  • Geçtiğimiz üç sene içerisinde neler oldu
  • Kuruluşunuzu bugün etkileyen önemli sorunlar
  • Geleceğe dair planlarınız ve olabileceğini düşündüğünüz değişiklikler

Elde edeceğiniz yarar

Süreç değerlendirme odaklı ziyaretler, planlarınıza, kuruluşunuzun nereye gittiğine ve yönetim sisteminizin nasıl bir değişikliğe ihtiyacı olabileceğine bakmak için önemli bir fırsattır.

Endişelerinizi tartışabilir ve gelecek yıllarda yapacağımız işleri bu endişelere göre şekillendirebiliriz. Yeni iş alanlarına yönelmeniz halinde doğru uzmanlığa ve derinlemesine tecrübeye sahip olan profesyonelleri dahil etmekte size yardımcı olabilir ve yönetim sisteminizin arayışında olduğu doğru sorular vasıtası ile pahalı hatalar yapılmasının önüne geçebiliriz.

Böylece değişimin doğası gereği gerçekleşebilecek riskleri azaltabiliriz. Bu da kuruluşunuzun daha kıvrak ve uyum gösterebilir bir hale gelmesini sağlayacaktır.

LRQA denetimi Tyco Elektronik için, geçtiğimiz 12 sene içerisinde elle tutulur faydalar sağlamış, performansımızı geliştirmemize ve riskleri azaltmamıza yardımcı olmuştur.

Henrique Gianezi, Tyco Elektronik Çevre ve Kalite Yöneticisi

Bu ziyaret, mevcut durumu değerlendirmemize ve gelecekteki üç yıllık döngüye yönelik hazırlık yapmamız konusunda bize yardımcı olur. Bu ayrıca düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz temalı ziyaretlerden bir adım geride durarak kuruluşunuz ve sistemlerine daha genel bir bakış açısı ile yaklaşmamıza olanak sağlar. Sisteminizi etkilemiş olan herhangi bir tekrarlanan sorunu ve bu sorunun uzun dönemde çözülebilmesi adına nasıl ele alınması gerektiğini tartışmak isteyebiliriz.