Belgenin yenilenmesi

Belgenin yenilenmesi süreci her kuruluş için zor bir süreç olabilir, ancak bunun heyecan verici hale getirilmesi de mümkündür. Mevcut belgenin yenilenmesi süreci kuruluş bünyesinde yer alan herkesin belgelendirme gereklilikleri üzerinde odaklanması için bir fırsat teşkil eder.

Bu, etkin bir yönetim sisteminin, kuruluşun başarısı üzerindeki kritik önemini ve faydalarını tüm çalışanlara hatırlatma zamanıdır. Belge yenilenmesi denetimimize yönelik yaklaşımımıza, ihtiyaçlarınızın ve kuruluşunuzun nasıl bir değişim içerisinde olduğunun tartışılacağı görüşmeler yön verecektir. Değişim gerekliliklerini dikkate alarak, sistem bütünlüğünüzü doğruladığımızdan emin olacağız.

Büyük resmi görmek

Tema bazlı ara denetim ziyaretleri gibi sürecin başkaca aşamalarında, işletmeniz için önem taşıyan belirli noktalara odaklanırız. Ancak belgenin yenilenmesi sürecinde, daha geniş bir bakış açısıyla çalışır ve kuruluşunuz bünyesinde yer alan, birbiriyle bağlantılı süreçlerin, olması gerektiği üzere birbiriyle uyum içerisinde çalıştığından emin olunmasını sağlarız.

Bu, sıklıkla şirket için daha az önem taşıyan, daha küçük çaplı süreçleri de soruşturmamız anlamına gelse de her şeyin olması gerektiği gibi işlediğinden ve herhangi bir sapma olmadığından emin olmamız gerekir.

Bu, belge yenileme ziyaretlerinin daha derinlemesine, daha geniş çaplı olması ve daha fazla çalışan ve departman katılımı gerektirmesi anlamına gelmektedir.

Çalışanların dahil edilmesi

Daha yüksek profilli olan bu ziyaretler sırasında şirket çalışanlarının, neden orda bulunduğumuz ve ne yaptığımız ile ilgili bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu, şirket çalışanlarını bu sürecin çalışma şekilleri konusunda ne gibi faydalar sağlayacağı konusunda bilgilendirmek için iyi bir zamandır. Yeniden belgelendirme, otomatik olarak kendiliğinden gerçekleşmez, standarda uyum göstermeye devam ettiğinizi ortaya koyuyor olmanız gerekir. Yalnızca bu şüphe unsuru bile değer üretebilmektedir.

Belgenin yenilenmesi, çalışanlara, uzun süredir göze batan sorunları ele almalarına ve böylece başarılı bir belge yenileme sonucu elde edilmesini sağlayabilecek dürtü ve motivasyonu kazandırabilir.

Bu süreç, eş zamanlı olarak kuruluşunuzun hangi noktalarda güçlü olduğuna, hangi noktalarda da geliştirilmeye açık olduğuna dair veriler elde edilmesini sağlayan bir süreçtir. Müşteri beklentilerini ne düzeyde karşılayabildiğinize ve müdahale edilmesi gereken sorunlar olup olmadığına dair de önemli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mesajın iletilmesi

Denetçileriniz bulgularını size sunduğu an, kuruluşunuzun üst kademe çalışanlarını da sürece dahil etmek için iyi bir fırsattır. Bu bulgular, şirket işleyişinizi geliştirmeniz adına önem taşıyan mesajlardır.

Elde edilen bulguları şirketiniz bünyesinde geniş çaplı bir şekilde duyurmanız gerekmektedir. Elbette ki belgenizin yenilenmesi şirket olarak gurur vesilesi olan bir konudur ve elde edilen bu başarı, katkısı bulunan herkese -ki bu yüksek ihtimalle şirket çalışanlarının tamamı anlamına gelmektedir-, duyurulmalıdır.

Belgenizin yenilenmesi büyük bir başarıdır. Süreçlerinizin, paydaşlarınızın beklentilerini karşılamaya devam ettiğinin bağımsız bir onayıdır ve sisteminizin etkinliği hakkında bilgi vermektedir.

Ayrıca, kuruluşunuza LRQA markasının statü ve değeri aracılığı ile itibar kazandırmaktadır.

Faydaları

  • yönetim sisteminiz, en kritik işletme riskleri çerçevesinde tasarlanır
  • süreçleriniz, paydaşlarınızın talep ettiği sonuçları elde etmenizi sağlar  
  • yönetim yaklaşımınız sürekli gelişim sağlar