Tedarik Zinciri

Tedarik zinciriniz en zayıf halkası kadar güçlüdür.

Kuruluşların tedarik zincirindeki başlıca riskleri kontrol altında tutması giderek önem kazanıyor. Genellikle birden fazla sayıda ülkeye ve kıtaya yayılan karmaşık tedarik zincirleri her kuruluş için büyük risk oluşturur.

Birincil riskler, tedarik zincirinizdeki şirketlerin sizin kurumsal düzenlemelerinizi destekleyen etkili risk programları olup olmamasıyla ilişkilidir. Rekabet gücünüzü ve kârlılığınızı sürdürebilmeniz için sıkı bir tedarik zinciri yönetimi zorunludur. Tedarikçinizin başarı veya başarısızlık oranı kuruluşunuzun itibarını, marka değerini ve yasal gerekliliklere uyumluluğunu etkileyebilir. Buna paralel olarak, son zamanlarda üçüncü taraflara iş yaptırmanın hız kazanması, bulut tabanlı bilişimin ve Kendi Cihazını Getir (BYOD) politikalarının ortaya çıkması gibi gelişmelerin ışığında, Tedarik Zinciri Bilgi Güvencesi ve Üçüncü Taraf Yönetimi gibi yaklaşımlar giderek önem kazanmaya başlamıştır. Yalnızca bu saydığımız etkenler bile, kuruluşların en değerli varlıklarını, diğer bir deyişle verilerini korumalarını giderek zorlaştırmaktadır.

Schenker Client Quote

Kurumsal Avantajlar

Müşteri ihtiyaçlarına göre hazırlanan denetim çözümlerimiz, sertifikalı yönetim sistemlerinizin üzerine ve ötesinde ek bir güvence düzeyi sunar. Bu yaklaşım, tedarik zincirinizde hizmet veren kuruluşların tutarlı olarak sizin yüksek teknik şartlarınıza uygun faaliyet gösterdiğinden emin olmanızı sağlar.

 • Tedarik zinciri risk yönetimi
 • Gelişime açık alanları belirleme
 • Marka itibarı ve paydaş katılımı
 • Tedarikçilerde etik kaynak kullanımı
 • Rekabet avantajını sürdürmek için veri analizi ve öngörü

Kuruluşlar işte bu nedenle tedarik zinciri yönetimini ve güvencesini ciddiye alıyor. İlgilendiğiniz alan sürdürülebilir tedarik, tedarikçilerinizin belirlenmesi ve onaylanması ya da etik kurallara uygun tedarik olabilir; her durumda da, LRQA kuruluşların potansiyel riskleri belirleyip azaltmasına destek olabilir ve tedarik zinciri stratejilerinin ilerletilmesi için gereken güvenceyi sağlayabilir.

İlk inceleme ve görüşmenin ardından, LRQA kuruluşunuz için özel olarak geliştirilmiş bir çözümünün tasarlanmasına yardımcı olarak sunulacak hizmetinin iş ihtiyaçlarınız çerçevesinde oluşturulmasını sağlar.

Kuruluşların kendi tedarik zincirlerinde bulunan riskleri etkili bir biçimde azaltması için çok şey yapılabilir ve aynı zamanda başarılı bir tedarik zinciri için büyük fırsatlar kullanılabilir.

Tedarik zinciri güvencesi hizmetlerimiz arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Tedarikçi Denetimi (Özel Hazırlanmış veya Standart)
 • Tedarikçi Doğrulama
 • Etik ve Sürdürülebilir Tedarik
 • Habersiz denetimler
 • Tedarikçi Puanlama
 • Gizli Denetim
 • Pinch Point
 • Ürün iadesi değerlendirmesi