Risk Yönetimi

Risk, tüm kuruluşlar için vardır ve ister şirket içi, ister şirket dışı kaynaklardan gelsin, bu risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi yoluyla yıkıcı etkisinin mümkün olduğunca hafifletilmesi gerekir.

Stratejik hedeflerinizle bağlantılı hizmetlerimiz sürekli iş verimliliğinizi arttırmanızı ve rekabet avantajını sürdürmeniz için yönetim sistemlerinizin etkisinin ve veriminin artırılmasına ve risklerin azaltılmasına yardımcı olmamızı sağlar. 

Kurumsal Avantajlar

Tüm dünyadaki kuruluşların en önemli dayanağı olan iş süreçlerinin verimliliğinin arttırılmasını ve operasyonel gelişimi taahhüt eden iş geliştirme ve risk yönetimi hizmetlerimiz, şunları gerçekleştirmenizi sağlayan özel hazırlanmış çözümler sunar:

 • Kurumsal gelişimi yönetme ve riskleri azaltma
 • Üretkenliği ve iş çevikliğini geliştirme
 • Maliyetleri azaltma
 • Risklerin ve gelişime açık alanların görünürlüğünü artırma

Camso customised assurance client quote

Risk yönetimi hizmetlerimiz arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Risk değerlendirmesi ve Vaka Araştırması
 • Güvenlik Açığı Değerlendirmesi ve Sızma Testleri
 • Risk tanımlama, analiz ve değerlendirme
 • Risk Kayıtlarının hazırlanması ve yönetimi
 • Risk takibi ve kontrolü
 • Risk azaltma ve aktarma
 • Etkili Önleyici Eylem
 • Veri koruma
 • Mevcut Durum Analizi