OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 nedir?

OHSAS 18001, sektörün dışarıdan denetlenip belgelenebilen tanınabilir bir sağlık ve güvenlik yönetim sistemi standardına yönelik talebini karşılamak üzere geliştirilmiştir.

OHSAS 18001’i kimler kullanabilir?

Boyutu ya da bulunduğu coğrafi bölgeye bakılmaksızın, OHSAS 18001, tüm kuruluşlara uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

OHSAS 18001 kuruluşunuz için neden önem taşımaktadır?

OHSAS 18001, paydaşlarınıza, kuruluşunuzun sağlık ve güvenlik yönetmeliklerinin gerekliliklerini karşılama kapasitesi konusunda duyduğunuz güveni sergiler. İş sağlığı ve güvenliği politikalarınızı uygulamak, korumak ve geliştirmek üzerine taahhüdünüzün altını çizmekle kalmayıp, kuruluşunuza rekabet avantajı da sağlayabilmektedir.


ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetim sisteminin gerekliliklerini belirleyecek olan Uluslararası Standart olacaktır ve Şubat 2018'de yayınlanarak OHSAS 18001'in yerini alması beklenmektedir.


LRQA aracılığı ile OHSAS 18001 in faydaları

Benzersiz yöntemimiz LRQA, kuruluşlara sistem ve risklerini yönetmek, böylece mevcut ve gelecekteki performanslarını korumak ve geliştirmek konusunda destek sağlar. 

LRQA, OHSAS 18001 belgelendirmesi hizmetini UKAS akreditasyonu ile sunmaktadır.

1760 yılından beri güvenlik işinin içinde olan Lloyd’s Register Group Limited’in bir parçası olan teknik uzmanlarımız, bu standardın geliştirilmesi sırasında faaliyet göstermiştir. LRQA ideal anlamda, OHSAS 18001’e yönelik bir dizi denetim hizmeti sunmak üzere konumlandırılmıştır. Ancak sorumluluk baskısının artması ile beraber, LRQA aracılığı ile belgelendirme, geçtiğimiz yıllar içerisinde iş sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğunda işinizi ciddiye aldığınızı paydaşlarınıza göstermenin somut bir yolu haline gelmiştir.

Faydaları içerisinde aşağıda belirtilen unsurlar bulunmaktadır:
  • Daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına katkıda bulunabilen, tehlikenin belirlenmesi ve risk yönetimine yönelik yapısal bir yaklaşım.
  • Risklerin minimize edilmesi – denetim çıktılarının faaliyete dönüştürülmesi sayesinde iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin daha etkin ve daha şeffaf bir hale gelmesi.
  • Yasal düzenlemeler – mevcut yasal düzenlemeler ve ilgili başkaca gereklilikleri tespit etmek ve yasaya uygun olmak konusunda yardım sağlayan bir araçtır.
  • Paydaş güveni – OHSAS yönetim sisteminin bağımsız olarak denetlenmesinden dolayı kurum itibarının artması
  • Yönetim sistemi temeli – başkaca standartlarda da olduğu üzere, standardın temelini oluşturan ‘planla-yap-kontrol et-harekete geç’ döngüsü entegre bir sistemin geliştirilmesinin daha kolay olacağı anlamına gelmektedir .