ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 9001 QMS (Quality Management System – Kalite Yönetim Sistemi) uluslararası olarak tanınmış kalite yönetim sistemi standardıdır. ISO 9001, dünya çapında bir milyondan fazla belgelendirme sonucunda kalite yönetim sistemleri için küresel bir ölçüt haline gelmiştir. .

"ISO 9001 – Şimdiye kadar yazılan, tartışmasız en önemli iş literatürü"

Mike James, LRQA, Direktör

ISO 9001 QMS’i kim kullanabilir?

ISO 9001 boyutuna ya da bulunduğu coğrafi konuma bakılmaksızın tüm kuruluşlara uygulanabilir. ISO 9001’in en güçlü yönlerinden biri tüm kuruluş türlerini kapsayan geniş bir yelpazeye sahip olmasıdır. Prosedürlerdense süreç ve müşteri tatminine odaklandığından hizmet sağlayıcılarına olduğu kadar üreticilere de eşit düzeyde uygulanabilmektedir.

Küresel sektörler de, otomotiv, havacılık, savunma ve tıp sektörleri gibi, ISO 9001’in daha spesifik QMS türevleri üzerinde emeklerini yoğunlaştırmaya devam etmiştir.

ISO 9001 işletmeniz için neden önemlidir?

ISO 9001 QMS, kuruluşunuzun verimlilik, müşteri hizmeti ve ürün mükemmelliğine ulaşması adına gerekli olan performans gelişim ve gözlemi için altyapıyı, prosedürleri, süreç ve kaynakları sağlar.

"ISO’yu tercih edenlerin kurumsal anlamda hayatta kalma, satış ve büyüyen istihdam oranları daha yüksektir."

Mike Toffel, Harvard İşletme Fakültesi, Doçent

ISO 9001 QMS belgelendirmesinin aşağıda belirtilen unsurlara faydası bulunmaktadır:

  • Paydaş sorumluluğu
  • Kurumsal itibar
  • Müşteri tatmini
  • Rekabet avantajı

Geçmiş seneler içerisinde, ISO 9001’i uygulamanın faydalarını gösteren sayısız çalışma gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi Harvard İşletme Fakültesinin prestijli akademik bülteninde yayınlanan güncel bir makaledir.

LRQA Business Assurance ile ISO 9001’in faydaları

Yönetim sistemleri, gittikçe artan bir oranda kuruluşun başarısı ve hayatta kalması ile bağdaştırılmaktadır. Buna paralel olarak, dünya çapındaki CEO’lar ve MD’ler, yönetim sisteminin ‘amaca uygunluğunu’ kanıtlayacak, bağımsız bir denetime daha da fazla önem veriyor.

"LRQA Business Assurance” yaklaşımımız, kuruluşlara sistem ve risklerini yönetmek, böylece mevcut ve gelecekteki performanslarını korumak konusunda destek sağlar. QMS standartlarının tamamını kapsayacak çeşitlilikte belgelendirme ve eğitim hizmetleri sunuyoruz.

Başka standartları olan kuruluşlar içinse hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlayan entegre denetimler sunuyoruz.