ISO 22000 Gıda Güvenliği

ISO 22000 nedir?

ISO 22000, yetiştiricilerden üreticilere, işleyicilerden ambalajlayıcılara, nakliyeden satış noktasına kadar gıda tedarik zincirinin tamamına yönelik tasarlanmış olan küresel gıda güvenliği yönetim sistem standardıdır. Kapsamı, temizlik ya da ekipman gibi gıda olmayan ürün ve hizmet tedarikçilerini de içine alacak kadar geniştir ve herhangi bir boyuttaki kuruluşa uygulanabilmektedir. ISO 22000, interaktif iletişim, sistem yönetimi ve ön koşullu programları kapsayan bir gıda güvenlik yönetim sisteminin gerekliliklerini belirler. Standart, tedarik zinciri güvencesi üzerine odaklanır ve Gıda Kodeksi’nin HACCP prensipleri ile aynı paralelde yönetim sistemi prensiplerini bünyesinde barındırır.

ISO 22000’i kim kullanabilir?

Boyutu ya da bulunduğu coğrafi bölgeye bakılmaksızın, ISO 22000, tüm kuruluşlara uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

ISO 22000 kuruluşunuz için neden önem taşımaktadır?

ISO 22000, küresel tedarik zinciri tarafından tanınmıştır ve bu belgeye sahip olmak tercih edilen bir tedarikçi haline gelmek için iyi bir yoldur. ISO 22000 belgelendirmesi, gıda güvenliğine yönelik taahhüdünüzü halka açık bir şekilde sergiler. En son gelişmeler ve en iyi uygulamalar üzerine temellendirilmiştir ve aşağıda belirtilen unsurlar doğrultusunda tasarlanmıştır;

  • Paydaşların gözünde güven oluşturmak
  • Gıda güvenliği risklerini belirlemek, yönetmek ve ortadan kaldırmak
  • Ürünü pazardan toplatmaya ya da hukuki davalara neden olabilecek durumları azaltmak ve ortadan kaldırmak
  • Markayı koruma altına almak

ISO 22000, diğer ISO yönetim sistem standartları ile aynı çizgidedir. Bu nedenle gıda güvenliği yönetimini, kalite, çevre ya da sağlık ve güvenlik yönetimi ile entegre etme kolaylığı sağlar. Buna ek olarak, PAS 220/ISO 22002-1 ve PAS 223 gibi sektör özelindeki ön koşullu programlar için teknik spesifikasyonlarla bağdaştırıldığında FSSC 22000 için altyapı sağlar.

ISO 22000’in LRQA Business Assurance yaklaşımı aracılığıyla sağladığı faydalar

LRQA, ISO 22000 standardının geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Bu nedenle, bu standarda yönelik derinlemesine bakış anlayışımız ve benzersiz işletme yaklaşımımız, denetimlerimizin işletmeniz için önem taşıyan alan ve sorunlara odaklanarak kurumunuz için elle tutulabilir faydalar üretmemizi sağlar. Denetçilerimizin gıda endüstrisi uzmanlıkları, işletmenizin ihtiyaçlarıyla eşleşen uzmanlarıdır ve böylece etkili ve sağlam bir sistem denetimi gerçekleştirilebilmektedir.

  • Sürekli gelişim gıda güvenliği süreçlerinin ve tedarik zinciri boyunca iletişimin geliştirilmesi.
  • Paydaş güveninin arttırılması – gıda güvenliği tehlike ve risklerinin yönetimine dair taahhüdün sergilenmesi.
  • Şeffaflığın geliştirilmesi – karmaşık bir tedarik zinciri boyunca .
  • Zaman ve maliyet verimlilikleri – çoklu gıda güvenliği standartlarına yönelik ihtiyacın ortadan kalkması.
  • Yeni iş fırsatları – ISO 22000’in kontrat bazında bir yükümlülük ya da beklenti olduğu kuruluşlarla çalışma kapasitesinde artış.