ISO 14064 Sera Gazı Emisyonu

ISO 14064 nedir?

ISO 14064, sera gazı emisyon raporlarının gönüllü olarak doğrulanmasını sağlayan uluslararası bir standarttır. Sera gazlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması konusunda düzenlenmiş zorunlu sistemlerin ortaya çıkmasından sonra bu sistemlerin dışında kalan kuruluşlarda da emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması konusunda (ki buna sıklıkla kuruluşun karbon ayak izi denir) artan bir talep meydana gelmiştir. Kuruluşların talebine karşılık, bu gibi raporların gönüllü olarak doğrulanmasını sağlayacak uluslararası standart ISO 14064 geliştirilmiştir.

ISO 14064 Sera Gazı Standardı neye yarar?

ISO 14064 üç bölüm halinde hazırlanmıştır:

  • 1. Bölüm kuruluş düzeyinde sera gazı envanterlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve raporlanması için gerekli olan prensipleri detaylandırır. Sınırların belirlenmesi, emisyonların miktarının ölçümlenmesi ve uzaklaştırılması/tutulması ve sera gazlarının yönetilmesi adına belirli şirket işleyiş ya da faaliyetlerinin tespit edilmesi için gereklilikleri kapsar. Sera gazları envanterinin kalite yönetimi, raporlanması, iç denetimler ve kuruluşun doğrulama konusundaki sorumluluklarına dair gereklilikler de bu bölümde yer almaktadır.
  • 2. Bölüm sera gazı projeleri ve sera gazı emisyonunun azaltılması ya da sera gazının uzaklaştırılması/tutulmasında artış sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış projeler üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca projelerin taban senaryolarını belirlemek ve bu belirlenen tabanlara kıyasla izleme, ölçümleme ve raporlama projelerinin performanslarına yönelik ilke ve gereklilikleri de kapsamaktadır. Böylece sera gazı projelerinin değerlendirilmesi ve doğrulanması için bir temel oluşturmaktadır.
  • 3. Bölüm sera gazı bilgilerinin değerlendirmesini ve doğrulamasını yapanlar için ilkeler, gereklilikler ve yol gösterici bilgiler içermektedir. Kuruluşun ya da projenin sera gazı konusundaki iddialarının tam, doğru, tutarlı, şeffaf ve materyal çelişkilerinden arınmış olduğunu, süreçleri tasvir etmesiyle, hedeflenen kullanıcılara güvence verir.

ISO 14064’ün faydaları

ISO 14064 aşağıda belirtilen unsurlara sahip olmanızı sağlar:

  • Paydaş yükümlülüğü.
  • İtibar ve güven.
  • İzleme konusunda sağlam aşamalar kat edilmesi.
  • Sera gazı emisyonunu azaltmak konusunda kanıtlanabilir taahhüt.

Dünya çapında, bir dizi sektör ve sistem bazında çalışan LRQA, sera gazlarının doğrulanması faaliyetleri konusunda önde gelen kuruluşlardandır. Bu LRQA’yı, müşterilerinin sera gazı verilerini toplama, izleme, raporlama yönetimi konusunda tecrübe ve uzmanlığını kullanması ve onlara, iddialarının sağlam bir üçüncü taraf aracılığı ile doğrulanması bakımından çok önemli bir konuma getirir.

LRQA’nın hem gönüllü mekanizmalar hem de ulusal, bölgesel ya da uluslararası yasal sistemler konusunda doğrulama ve değerlendirme tecrübesi bulunmaktadır. Gönüllü mekanizmalar arasında ISO 14064 ve Japonya Gönüllü Emisyon Ticaret Yönetmeliği bulunmaktadır. Ulusal bazlı yasal sistemler arasında BK Emisyon Ticareti Yönetmeliği yer almaktadır. Bölgesel sistemlere AB Emisyon Ticareti Yönetmeliği örnek verilebilir. LRQA’nın uluslararası anlamda da UNFCC Temiz Kalkınma Mekanizması ve Ortak Uygulama konularında da tecrübesi bulunmaktadır. LRQA’nın, Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Çevre Raporları gibi kurumsal raporların onaylanması ile ilgili başka alanlarda da tecrübesi bulunmaktadır.

ISO 14064 Sera Gazı Emisyonunu kimler kullanabilir?

Karbon ayak izlerini izlemek ve raporlamak isteyen herkes.

LRQA size nasıl yardımcı olabilir?

Yönetim sistemleri, gittikçe artan bir oranda kuruluşun başarısı ve hayatta kalması ile bağdaştırılmaktadır. Buna paralel olarak, dünya çapındaki CEO’lar ve MD’ler, yönetim sisteminin ‘amaca uygunluğunu’ kanıtlayacak, bağımsız bir denetime daha da fazla önem veriyor. Benzersiz denet,m yaklaşımımız LRQA Business Assurance, kuruluşlara sistem ve risklerini yönetmek, böylece mevcut ve gelecekteki performanslarını korumak konusunda destek sağlar. QMS standartlarının tamamını kapsayacak çeşitlilikte belgelendirme ve eğitim hizmetleri sunuyoruz.

Başka standartları olan kuruluşlar içinse hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlayan entegre denetimler sunuyoruz.