ISO 14001 Çevre Yönetimi

ISO 14001 nedir?

ISO 14001, kuruluşunuza çevresel risklerini normal işletim faaliyetlerinin bir parçasıymışçasına belirleme, önceliklendirme ve yönetme imkanı tanıyan, uluslar arası bir çevre yönetim sistemi (Environmental Management System - EMS) spesifikasyondur.

ISO 14001’i kimler kullanabilir?

ISO 14001’i boyutlarına ya da bulunduğu coğrafi konuma bakılmaksızın tüm kuruluşlar kullanabilir.

ISO 14001 kuruluşunuz için neden önemlidir?

ISO 14001 belgelendirmesi kuruluşunuz için çeşitli faydalar sağlayacaktır.
  • Maliyetlerin düşürülmesi: ISO 14001 çevre yönetim sisteminin (EMS) sürekli gelişimine yönelik bir taahhüt gerektirdiğinden, gelişim amaçlarının belirlenmesi hammaddelerin, daha verimli kullanılmasını sağlayarak maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olacaktır.
  • Yasal uygunluğun yönetimi: ISO 14001 belgelendirmesi, yasal uygunluğun ve çevresel risklerin yönetilmesi konularında gösterilen çabanın azaltılmasını sağlayarak size yardımcı olacaktır.
  • Emek tekrarının azaltılması: Yönetim sisteminiz bu ve başkaca yönetim standartlarının gerekliliklerini tek bir işletme sistemine entegre edebilir ve böylece tekrar oranını ve maliyetleri azaltabilir.
  • İtibarınızı yönetin: ISO 14001 belgelendirmesi, itibarınıza yönelik, tasfiye ya da davalardan kaynaklanan, maliyet ya da hasar risklerini azaltmanıza ve müşterilerinize, düzenleyici organlara ya da önemli paydaşlarınızın gözündeki kamusal imajınızı oluşturmanıza yardımcı olur.
  • Tercih edilen bir tedarikçi haline gelmek ve rekabet avantajını elinde tutmak: ISO 14001 belgelendirmesi, çevre dostu kuruluşlara önem veren şirketlerle çalışmanıza olanak sağlar.
  • Entegrasyon kolaylığı: ISO 14001 yönetim sistemi temellidir. Bu standart, diğer yönetim sistemi standartlarında da olduğu üzere, ‘Planla, Uygula, Kontrol Et, Harekete Geç’ döngüsü tarafından desteklenmektedir. Böylece ISO 9001 (Kalite), OHSAS 18001 (Sağlık & Güvenlik) ve başkaca yönetim sistemi temelli standartlara sorunsuz bir şekilde entegrasyon sağlanmasına imkan tanır.

ISO 14001’in LRQA Business Assurance aracılığıyla sağladığı faydalar

LRQA, tüm sektörlerde ISO 14001 belgesi yayınlamaya akreditedir ve teknik anlamda oluşturulması sırasında da dahil olmuştur. Bu, hangi iş kolunda faaliyet gösterirseniz gösterin, bizim etkili bir hizmet sunmamızı sağlayacak kapasite ve bilgiye sahip olduğumuzun onaylandığı anlamına gelir.

LRQA Business Assurance yaklaşımı, işletmenizde yaşadığınız zorlukları, sistem ve riskleri yönetmenize yardımcı olarak günümüzde ve gelecekteki çevresel performansınızı paydaşlarınızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirir ve korur.

  • Derinlemesine ele alma anlayışımız, denetçilerimizin teknik uzmanlığı ve yapılandırılmış proje yönetimi yaklaşımımız, müşterilerimize elle tutulur faydalar üretmemizi sağlar.
  • EMS sürecinin her aşamasında şeffaflığın sağlanması adına iyi iletişim kurmanın çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle müşterilerimizle çalışırken tüm taraflar için net sonuç beklentileri ortaya koyarız.
  • LRQA Business Assurance yaklaşımı ile ISO 14001 sistemine ilişkin hem belgelendirme hem de eğitim hizmetleri sunmaktadır.

LRQA Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Benzersiz denetim yaklaşımımız LRQA Business Assurance, kuruluşlara sistem ve risklerini yönetmek, böylece mevcut ve gelecekteki performanslarını korumak konusunda destek sağlar. QMS standartlarının tamamını kapsayacak çeşitlilikte belgelendirme ve eğitim hizmetleri sunuyoruz. Başka standartları olan kuruluşlar içinse hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlayan entegre denetimler sunuyoruz.