ISO/IEC 27001 Bilgi teknolojisi

ISO/IEC 27001 bilgi teknolojisi nedir?

ISO/IEC 27001 bilgi teknolojisi, bilgiyi ve ilgili tarafları korumak adına, bilginin gizliliği, doğruluğu ve ulaşılabilirliği için yeterli düzeyde kontrollerin gerçekleştirildiğini temin etmeye yardımcı olur. Buna müşteriler, çalışanlar, ticaret ortakları ve genel anlamda toplumun ihtiyaçları da dahildir.

ISO/IEC 27001 Bilgi Teknolojisinin faydaları nelerdir?

ISO/ IEC 27001 Bilgi Teknolojisi belgelendirmesi aşağıda belirtilen unsurları sağlamaya yardımcı olur

  • Müşteri güveni
  • Rekabet avantajı

ISO/IEC 27001’e akredite bir belgelendirme sahibi olmak, kuruluşun bilgi güvenliği yönetimine yönelik taahhüdüne dair güçlü bir göstergedir.

Böylece güvenlik süreçlerinizi açıklamadan da, kapasitenize dair bir kamu açıklaması yapabilir ve güvenlik tehdidi risklerini azaltacak, sistem zaaflarından faydalanılmasını engelleyecek, kontrol mekanizmalarının yerli yerinde olmasını temin ederek, işletme risklerinizi asgari seviyeye indirgeyebilirsiniz.

ISO/IEC 27001 bilgi teknolojisini kimler kullanabilir?

Bilgi yönetimi konusunda faaliyet gösteren ve bu bilginin ne kadar güvenli bir şekilde işlendiğini, yönetildiğini ve dağıtımının yapıldığını sergilemek isteyen tüm şirketler.

LRQA size nasıl yardımcı olabilir?

Yönetim sistemleri, gittikçe artan bir oranda kuruluşun başarısı ve hayatta kalması ile bağdaştırılmaktadır. Buna paralel olarak, dünya çapındaki CEO’lar ve MD’ler, yönetim sisteminin ‘amaca uygunluğunu’ kanıtlayacak, bağımsız bir denetime daha da fazla önem veriyor. Benzersiz denetim yaklaşımımız LRQA Business Assurance, kuruluşlara sistem ve risklerini yönetmek, böylece mevcut ve gelecekteki performanslarını korumak konusunda destek sağlar. Buna ek olarak tüm temel standartlara yönelik belgelendirme ve eğitim hizmetleri de vermekteyiz. Başka standartları olan kuruluşlar için ise hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlayan entegre denetimler sunuyoruz.