ISO/IEC 20000-1 Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000-1 nedir?

ISO/IEC 20000-1, müşterilere iyi hizmet sunmak ve hizmet kalitesini geliştirmek üzerine odaklanan uluslararası tanınmış hizmet yönetimi sistemidir.

ISO 20000-1 ne yapar?

ISO/IEC 20000-1 hizmet sağlayıcısının bir SMS’i (Service Management System) planlama, kurma, uygulama, işletme, izleme, koruma ve geliştirme faaliyetleri için gereklilikleri belirler. Bu gereklilikler, üzerinde fikir birliğine varılmış hizmet gerekliliklerinin yerine getirilmesi için, hizmetin, tasarım, geçiş, teslimat ve geliştirilmesini kapsar.

ISO 20000-1’in faydaları

ISO 20000-1 belgelendirmesi aşağıda belirtilen unsurların sağlanmasına yardımcı olur

  • En iyi uygulamaların sergilenmesi
  • Kapsamlı olması
  • Maliyetlerin azaltılması
  • Paydaşlarda güven oluşturulması

ISO/IEC 20000-1, İngiltere Ticaret Bakanlığı (Office of Government Commerce – OGC) ve uluslararası kabul görmüş BT Altyapı Kütüphanesi (IT Infrastructure Library - ITIL) tarafından gerçekleştirilmiş bir çalışmadır. Bu nedenle, BT Hizmetlerinizin yönetim şekline gerçek anlamda katkı sağlayacağına güven duyabilirsiniz.

Bu standardın temeli, diğer yönetim sistemi standartları ile ortak olarak Planla-Yap-Kontrol Et-Harekete Geç döngüsüdür, ki bu entegre bir sistem yönetmenize, maliyetleri ve aynı konu için tekrar tekrar emek harcanmasını gerektiren durumları azaltmanıza olanak sağlar.

ISO 20000-1’i kimler kullanabilir?

ISO/IEC 20000-1, BT hizmet yönetim faaliyetleri sağlayan ve mevcut BT hizmet yönetimini referans noktası haline getirmek isteyen tüm kuruluşlara, boyutuna bakılmaksızın uygulanabilir. ISO/IEC 20000-1, BT Hizmet Yönetimi Forumu (itSMF) tarafından geliştirilmiş olan bir İngiliz standardıdır ve dünya çapında kabul görmeye başlamıştır.

LRQA size nasıl yardımcı olabilir?

Yönetim sistemleri, gittikçe artan bir oranda kuruluşun başarısı ve hayatta kalması ile bağdaştırılmaktadır. Buna paralel olarak, dünya çapındaki CEO’lar ve MD’ler, yönetim sisteminin ‘amaca uygunluğunu’ kanıtlayacak, bağımsız bir denetime daha da fazla önem veriyor. Benzersiz denet,m yaklaşımımız LRQA Business Assurance, kuruluşlara sistem ve risklerini yönetmek, böylece mevcut ve gelecekteki performanslarını korumak konusunda destek sağlar. LRQA, itSMF tarafından onaylanmış bir organdır. LRQA, itSMF tarafından tanınmış ilk tescilli belgelendirme kuruluşlarından biridir ve bu vasıta ile akredite ISO/IEC 20000-1 belgelendirmesi sağlayabilmektedir. Buna ek olarak tüm temel standartlara yönelik belgelendirme ve eğitim hizmetleri de vermekteyiz. Başka standartları olan kuruluşlar için ise hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlayan entegre denetim hizmetleri sunuyoruz.