HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points – Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları)

HACCP nedir?

HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları), yiyecek ve içecek endüstrisindeki kuruluşlara, gıda güvenliği risklerini belirlemek, gıda güvenliği tehlikelerini önlemek ve yasal uygunluğa ulaşmak konularında yardımcı olan, uluslar arası boyutta tanınmış yapısal bir işletim yöntemidir. Amerika Birleşik Devletleri (USA) ve Avrupa Birliği (AB) de dahil olmak üzere bazı ülkelerde zorunlu kılınmıştır. HACCP’nin uygulama ilke ve esasları Gıda Kodu Komisyonu’ndan (Codex Alimentarius Commission) adapte edilmiştir. HACCP sistemi bilimsel temellidir ve gıdanın güvenliğini sağlamak ve kontrol etmek üzere belirgin tehlike ve ölçümleri ortaya koymaktadır.

HACCP’i kimler kullanabilir?

HACCP, gıdanın üretilme ve hazırlanma süreçlerinin tümünde kullanılabilmektedir. Boyut ya da coğrafi konumuna bakılmaksızın, gıda tedarik zincirinde rol oynayan tüm kuruluşlar HACCP ilkelerini uygulayabilmektedir. HACCP kuruluşunuz için neden önem taşımaktadır? HACCP’i bir yönetim unsuru olarak kullanarak gıda güvenliğine yönelik yapısal bir yaklaşım sahibi olmak şirket ve kuruluşların gıda güvenliğine yönelik taahhütlerini ve belirtilen gerekliliklerin karşılandığını paydaşlarına göstermelerine yardımcı olur. HACCP şirketinize aşağıda belirtilen unsurları katmak üzere tasarlanmıştır:

  • Taahhüt; Gıda güvenliğini resmi olarak teminat altına almanız, yönetmelik gerekliliklerini karşılayarak, paydaşlarınıza taahhüdünüzü göstertmenize yardımcı olur.
  • Güven; Müşteri ve paydaşlar gıda güvenliği konusunda ciddi ve yönetilen bir yaklaşım sergilediğinizi görür.
  • Rekabet avantajı; HACCP rakiplerinizden ayrışmanızı ve tercih edilen bir tedarikçi haline gelmenizi sağlayabilecek önemli bir unsurdur.
  • Geliştirilmiş verimlilik; HACCP sistem değerlendirme hizmetleri ISO 9000 onayınızı tamamlayacak bir şekilde de sunulmakta, böylece hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlanmaktadır.

LR Business Assurance aracılığı ile HACCP faydaları

HACCP hizmetlerimiz, Dünya Sağlık Organizasyonu’nun (World Health Organisation – WHO) Gıda Kodu Komisyonu tarafından, yasal anlamda uygun ve etkili gıda güvenlik sistemlerini temin etmek için, ortaya çıkarılan HACCP prensiplerine göre sonuçlar vermektedir.

  • HACCP’in karmaşıklıklarını anlıyor olmamız müşterilerimize yapısal proje yönetimi yaklaşımı vasıtası ile elle tutulur faydalar üretmemize olanak sağlıyor.
  • HACCP sürecinin her aşamasında şeffaflığın sağlanabilmesi adına iyi iletişim kurmanın çok önemli bir rol teşkil ettiğini biliyoruz. Tüm taraflar için, varılabilecek sonuçlar konusunda net beklentiler oluşturabilmek adına hem müşterilerimizle hem de idari kuruluşlarla beraber çalışıyoruz.
  • Aşamalardan oluşan yaklaşımımız, belgelendirme sürecinizin asgari düzeyde karışıklığa neden olarak uygun maliyetlere sahip olmasını ve kritik zamanlamalar içerisinde tamamlanmasını sağlar.

LR Business Assurance HACCP hizmetleri aşağıda belirtilen unsurları kapsamaktadır:

HACCP’e göre belgelendirme ve denetim , tehlike ve belirgin risklerin tespit edilmesi ve bunları kabul edilebilir seviyelere indirgeyebilen kontrol önlemleri ile desteklenmesi aracılığı ile gıda güvenliği taahhüdünüzü göstermenize olanak sağlar. LR kontrol önlemlerinin etkinliğini temin etmek adına işletim parametrelerini tanımlayacak ve doğrulayacaktır..

Belgelendirme gerekliliği bulunmayanlar için denetim konusunda HACCP sistem denetimini öneriyor böylece devam etmekte olan gıda güvenliği programınızın etkinliğini temin ediyoruz.

Yapısal denetim ve raporlar aracılığı ile gerçekleştirilen uygulama, doğrulama ve gelişim aracılığı ile gıda güvenliği sisteminizin güvenliğinden ve yasal uygunluğundan emin olabilirsiniz.