Altın Standart (Gold Standard)

Altın Standart Nedir (Gold Standart - GS)?

Altın Standart (GS), Temiz Kalkınma Mekanizması (TKM) projeleri (Clean Development Mechanism - CDM) ve Gönüllü Emisyon Azaltma (GEA) projeleri (Voluntary Emissions Reduction - VER) kökenli karbon kredilerine yönelik bağımsız bir standarttır.

Bu standart, karbon kredilerinin yalnızca gerçek ve doğrulanabilir olduğunu değil, aynı zamanda sürdürülebilir gelişime anlamında doğrulanabilir katkıları olduğunu da temin etmek amacıyla tasarlanmıştır. GS belgelendirme süreci, özgün bir şekilde yerel paydaşların ve Sivil Toplum Örgütlerinin (Non-Governmental Organisations - NGOs), projenin yaşam döngüsü süresince sürece dahil olmalarını gerektirir. GS belgelendirmesinin amacı, uygunluk ve gönüllü karbon marketleri için geliştirilmiş olan sera gazı emisyon azaltma projeleri tarafından üretilen, yeni ve mevcut karbon kredileri için sürdürülebilir gelişime yönelik bir etiket sağlamaktır.

Proje geliştiricileri, uygulamada TKM ya da GS metodolojilerini kullanmaktadır ve buna ek olarak bir ‘Altın Standart Pasaportu hazırlamaktadır. Bu pasaportta, projenin, projeye ev sahipliği yapan yerel nüfusun ekonomisine, çevresine ve sosyal yapısına katkıda bulunarak, sürdürülebilir gelişime katkıda bulunacağını gösteren ek bilgiler bulunmaktadır.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature - WWF), tarafından 2003 yılında ortaya konulan GS belgelendirme standardı, dünya çapında 80’i aşkın sivil toplum örgütü tarafından onaylanmaktadır. GS, 10 farklı ülkede bulunan, 30 kişilik bir idari kadrodan oluşan Altın Standart Vakfı tarafından yönetilmektedir. Altın Standart Vakfı, Vakıf Yönetim Kurulu, Teknik Danışman Komitesi, sivil toplum örgütleri, bir dizi endüstriyel uzman ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi’ne (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) akredite denetçiler tarafından desteklenmektedir.

GS belgelendirmesini kimler kullanabilir?

Boyut ya da çoğrafi konumuna bakılmaksızın GS belgelendirmesi, gönüllü karbon dengeleme pazarı ile uygunluğuna dair taahhüdünü göstermek isteyen tüm kuruluşlar için kullanılabilir. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık yönetimi, arazi ve orman kullanımı alanlarında gerçekleştirilecek herhangi bir girişim, GS şemsiyesi altında belgelendirilerek, gerçek anlamda ve kalıcı sera gazı emisyon azaltımlarının gerçekleştirildiği ve yerel topluluklarda sürdürülebilir gelişimin faydalarının ölçümlendiği, raporlandığı ve doğrulandığı teminat altına alınır. 

GS belgelendirmesi için uygun şartlara sahip olabilmek için projelerin:

  • Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık yönetimi, arazi ve orman kullanımı alanlarında bir ya da birden fazla önleme sahip olması
  • Katkıda bulunmak üzere en katı standartlara bağlı kalması
  • Projeye ev sahipliği yapan yerel nüfusun ekonomisine, sağlığına, refah ve çevresine olumlu yönde etkilerde bulunması gerekmektedir.

Proje geliştiricilerinden, proje ve dokümantasyonunu GS unsur ve kriterlerini kullanarak değerlendirmek ve doğrulamak üzere, UNFCCC’ye akredite üçüncü bir tarafla kontrat yapmaları beklenmektedir.

Faydaları

  • Bağlayıcı ve şeffaf belgelendirme kriterlerinin mevcut olması nedeniyle yüksek düzeyde fark edilebilirlik.
  • Uluslar arası anlamda, Karbon marketlerinde kaliteli ve esaslı karbon kredilerinin referansı olarak görülmek ve tanınmak.
  • Emisyon azaltımlarınızın olduğu kadar sürdürülebilir gelişiminizin de desteklenmesi.
  • GS etiketinin, üst düzey alıcılar tarafından talep edilmesi nedeniyle, karbon kredilerinin finanssal değerinin artması.

LRQA Hizmetleri

Doğrulama - Projenin tasarım dokümantasyonunun GS gerekliliklerine göre temin edilmesi ve değerlendirilmesi. Böylece projenin GS tescilinin mümkün kılınması.

Onaylama - Kuruluşunuzun sera gazı emisyonu ve sürdürülebilir gelişim hakkındaki raporlanmış veri ve bilgilerinin doğru olduğunun ve veri yönetim sisteminin, altyapıya veri ve bilgileri toplama ve analiz etme imkanı tanıdığının teminat altına alınması. Daha fazla bilgi için lütfen http://www.cdmgoldstandard.org sayfasını ziyaret ediniz.