EU ETS – Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi

EU ETS nedir?

Avrupa çapında 14000’i aşkın kurulum ve operatöre uygulanabilmesi bakımından AB ETS en geniş kapsamlı, uluslararası olarak düzenlenmiş emisyon ticaret sistemidir. AB ETS, mevcut ve oluşmakta olan sektörlerde uygunluğu sağlamak üzere net bir şekilde tanımlanmış üç ana aşama üzerine temellendirilmiştir:

  • 1. Aşama 2005-2007; enerji, kağıt ve kağıt hamuru, metal ve mineraller gibi sektörlerin kapsanması.
  • 2. Aşama 2008-2012; alçı, petrokimya kırıcılar ve havacılık sektörlerine yayılım.
  • 3. Aşama 2013-2020; karbon yakalama ve depolama (CCS) artı diğer potansiyel sektörler ve gazları kapsayan bir anlaşmaya varılması.

01 Ocak 2005 tarihinden itibaren, AB ETS çatısı altında faaliyet gösteren kurumların yıllık sera gazı emisyonlarını bağımsız olarak doğrulatmaları ve eşdeğer oranda ödeneği gözden çıkarma yükümlülükleri bulunmaktadır.

EU ETS Doğrulaması şirketim için neden önem taşımaktadır?

Şirketinizin sistem gerekliliklerine uygunluğunu halka açık bir şekilde gösterir ve itibarınızı yükseltir.

Kuruluşunuzun doğrulanmış yıllık sera gazı emisyonunun, bağımsız bir şekilde, ibraz ve tescil edilmesini, ayrıca fazlasının ticaret metası haline getirilmesine olanak sağlar.

LRQA bana nasıl yardımcı olabilir?

  • Emisyon verilerinizi oluşturan sistem ve süreçlerinizin entegrasyonunu ortaya koyar.
  • Belirtilmiş gerekliliklere yönelik yetersizliklerin mümkün olabilecek ilk fırsatta tespit edilmesine sağlar.
  • Eksiksiz ve doğru verileriniz arasından gelişim fırsatlarını tespit etmenize yardımcı olur.
  • Ayrılması gerekebilecek ödenek ve cezalardan kaçınmanızı böylece maliyet tasarruf ve fayda elde etmenizi sağlar.
İyi iletişim kurmanın, AB ETS süreçlerinin her adımında, şeffaflığı sağlamak adına önemli bir öncelik taşıdığını biliyoruz. Teslimatlar konusunda, tüm taraflar için, net beklentiler oluşturmak adına müşterilerimiz ve hükümet kuruluşları ile beraber çalışıyoruz. Aşamalı doğrulama yaklaşımımız, doğrulama sürecinizin hesaplı, herhangi bir rahatsızlığa neden olmadan ve kritik zamanlamalara uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini temin eder.