Personel Koruyucu Ekipman Yönetmeliği 89/686/EEC

Personel Koruyucu Ekipman Yönetmeliği nedir?

Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde, Yönetmelik kapsamına giren personel koruyucu ekipman tasarımı ya da üretimi yapıyor olmanız halinde Kişisel Koruyucu Ekipman Yönetmeliği (Personal Protective Equipment Directive - PPE) sizin için önemlidir

Bu yönetmelik neleri kapsar?

Kişisel Koruyucu Ekipman Yönetmeliği, bireyin, bir ya da birden fazla tehlikeye karşı korunması amacıyla tasarlanmış ve bu amaçla giyilen ya da elde tutulan cihaz ve aletleri kapsar. Yönetmelik aşağıda belirtilen ekipman türlerini kapsamaktadır:

  • Baş Koruyucuları
  • Göz ve yüz koruyucuları
  • Solunum sistemi koruyucuları
  • El ve kol koruyucuları
  • Gövde ve karın bölgesi koruyucuları
  • Vücut koruyucuları
  • Kulak koruyucuları
  • Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu ekipmanlar

LRQA Hizmet Belgelendirmesi

LRQA, Kişisel Koruyucu Ekipman Yönetmeliği onaylanmış kurumu olarak atanmıştır. Yukarıda belirtilmiş ürünler için, yönetmeliğin (Üretim Kalite Güvencesi, Production Quality Assurance) 11B maddesi uyarınca uygunluk denetimi ve belgelendirme hizmeti sunabiliriz.