Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 97/23/EC

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 97/23/EC nedir?

Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde, belirli türlerde basınçlı ekipmanların üretimini ya da tasarımını yapıyor olmanız halinde Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (Pressure Equipment Directive - PED) sizin için önemlidir.

Yönetmeliğin kapsamı nedir?

PED’in, izin verilebilen azami basınç olan PS 0.5 barın üzerindeki, basınçlı ekipman ve parçalarının tasarımı, üretimi ve uygunluk denetimini içeren geniş bir kapsamı bulunmaktadır.

Tüm ekipmanların, PED’in Annex I maddesinde belirtilen temel güvenlik gerekliliklerinde uyması gerekmektedir. Ekipmanın türüne bağlı olarak (basınç derecesi, hacim, içerdiği sıvı miktarı ve olası tehlikelere göre), üreticiler bir dizi uygunluk modeli arasından prosedür seçebilmektedir. Bunlar:

  • Kendi kendine belgelendirme
  • Üçüncü taraf vasıtasıyla yapılan inceleme türü ya da tasarım incelemesi
  • Üçüncü taraf teftişi kalite yönetim sistemi belgelendirmesi

Basınçlı ekipman türünüz için belirlenmiş risk kategorisi PED’in Annex II maddesinde açıklanmıştır. Yalnızca düşük basınçlı ekipmanlar üreticinin kendi kendine belgelendirmesi için uygundur bu nedenle basınçlı ekipmanların çoğunun tanınmış bir organ tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir.

LR Grup Hizmetleri

Lloyds Register Verification Limited, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği konusunda onaylanmış bir kurumdur ve PED’in uygunluk modellerini tüm yönleriyle kapsama kapasitesine sahiptir. Bunlara aşağıda belirtilen unsurlar dahildir:

  • Ürün teftişi,
  • Test ve belgelendirme
  • Malzeme onayı
  • Tasarım incelemesi
  • Tür incelemesi
  • Kalite sistem onayı
  • Bağlantılı personel ve prosedürlerin onayı

Belirlenmiş zamanlamalarınıza uymak adına, tasarımınıza değer biçilmesinin etkin bir kar artışına dönüşmesinin, işletmeniz için ne kadar önem taşıdığının bilincindeyiz. Dünya çapında konumlanmış tasarım mühendislerimiz, teftiş ekibimiz ve kalite sistem denetçilerimiz yerel dilde, büyük bir çeşitliliğe sahip olan kod ve standartları kapsayan hizmetler sağlar.