Asansör Yönetmeliği AD (Lifts Directive - LD) 95/16/EC

Asansör yönetmeliği nedir?

Asansör yönetmeliği, Avrupa Ekonomik Sahası dahilinde asansör üretenlere ve kurulumunu yapanlara uygulanır.

Yönetmeliğin kapsamı nedir?

Asansör Yönetmeliği (LD), bina ve inşaatlara kalıcı olarak hizmet verecek olan asansörlere uygulanır. Ayrıca bu gibi asansörlerde kullanıma açık olan güvenlik unsurlarını da kapsar. ‘Asansör’ belirli seviyeler arasında hizmet veren ve aşağıda belirtilenlerin nakliyesi için kullanılan bir araç olarak tanımlanmıştır:

  • Kişiler,
  • Kişi ve ürünler,
  • Yalnızca ürünler: Aracın ulaşılabilir olması ve gerekli kontrol unsurlarının aracın içerisinde bulunuyor olması ya da içeride bulunan bir insanın ulaşabileceği bir noktada olması halinde .
  • Sabit bir güzergahta hareket eden asansörler, her ne kadar sabit hatlarda çalışıyor olmasalar da bu yönetmeliğin kapsamına dahildirler. (örneğin, makas asansörler).

Eğer belirtilen güvenlik unsurlarından birini üretiyor ya da yeni asansörlerin kurulumunu yapıyorsanız, bu yönetmelik gerekliliklerine uymanız gerekmektedir.

LRQA Hizmetleri

LRQA’nın, asansör ve güvenlik unsurları konusunda, neredeyse bütün uygunluk denetimi prosedürlerini kapsayacak kapasitesi bulunmaktadır:

  • EC tasarım incelemesi
  • Son inceleme
  • Birim doğrulaması
  • Kalite Güvencesi modül belgelendirmesi (Module H)