EC Direktifler

EC Ürün Direktifleri Avrupa Birliği (AB) tarafından, ürün ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu direktifler 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Böylece, AB üyesi bağımsız ülke pazarlarının düzenlemelerine uygunluğun sağlanması adına gerçekleştirilen unsur ve ekipmanların çoklu testleri ve belgelendirilmeleri nedeniyle ticaretin önünde oluşabilecek engellerin kaldırılması amaçlanmıştır.

Bir ürünün, herhangi bir direktife göre bağımsız olarak test edilmesi, incelenmesi ya da belgelendirilmesi, topluluk üyesi bir hükümet tarafından onaylanmış ve Avrupa Komisyonu tarafından tanınmış bir organ tarafından gerçekleştirilmelidir.

LRQA onaylanmış bir organdır ve işletmenizin, müşterilerine bekledikleri standartta ürün ve hizmetleri güvenli bir şekilde sunması için gereken, ilgili direktifler konusunda bağımsız belgelendirme hizmeti sağlamaktadır.

Biz dahil olmak üzere, birçok EC Direktifleri için

Personel Koruyucu Ekipman Yönetmeliği 89/686/EEC

Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde, Yönetmelik kapsamına giren kişisel koruyucu ekipman tasarımı ya da üretimi yapıyor olmanız halinde Kişisel Koruyucu Ekipman Yönetmeliği (Personal Protective Equipment Directive - PPE) sizin için önemlidir.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 97/23/EC

Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde, belirli türlerde basınçlı ekipmanların üretimini ya da tasarımını yapıyor olmanız halinde Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (Pressure Equipment Directive - PED) sizin için önemlidir

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/EEC

Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde, tıbbi cihazların üretimini ya da dağıtımını yapıyor olmanız halinde Tıbbi Cihaz Yönetmeliği sizin için önemlidir