Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM)

CDM (Clean Development Mechanism) nedir?

CDM doğrulaması, bir proje faaliyetinin, CDM gerekliliklerine göre, bağımsız bir şekilde, değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Bu değerlendirme, projenin tasarım dokümantasyonu, özellikle de proje dayanağı, takip planı ve ilgili UNFCCC ve diğer ev sahibi tarafların kriterleri üzerine kurulmuştur ve ticareti yapılabilir kredilerin oluşturulup oluşturulmadığını ortaya koymayı amaçlar. Bu plana dahil olabilmek için tüm CDM projelerinin bu değerlendirmeden geçmesi gerekir.

CDM doğrulaması, tescilli bir CDM proje faaliyeti olmanın sonucunda azaltılan, takip edilen sera gazı emisyonunun periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sonrasında meydana gelen olayların tespit edilmesi anlamına gelmektedir. Başarılı bir doğrulama, kazanılan emisyon azaltma kredilerini belirler ve belgeler. Belgelendirme, bir proje faaliyetinin tahsis edilen emisyon azaltımını gerçekleştirdiğinin yazılı teminatıdır. CDM’nin İcra Kurulu, sonrasında bu kredileri yayınlar.

CDM geçerliliği ve doğrulaması sizin için neler gerçekleştirebilir?

  • Proje tasarım dokümanı, takip planı ve tüm destekleyici varsayımların doğruluğunu ortaya koyacaktır (geçerlilik).  
  • Proje ve emisyon azaltımı verilerinden sisteminizin/sistemlerinizin ve emisyon takip ve raporlama süreçlerinizin doğruluğunu ortaya koyar (doğrulama).  
  • UNFCCC’ye, CDM karar, prosedür ve yöntemlerine uygunluğunuza dair teyit sağlar.
  • Projeyi tescil etmenizi sağlayan geçerlilik raporumuzu ve belgelendirilmiş emisyon azaltımına hak kazanmanızı sağlayan belgemizi alma imkanı sağlar. 

Kimler geçerli kılınabilir ve doğrulanabilir?

Sanayileşmiş ülkelerde bulunan ve gelişmekte olan ülkelerde uygun, düşük maliyetli sera gazı azatlım projelerine yatırım yapmak isteyen ve böylece kendi azaltım taahhütlerini dengelemek ya da karbon emisyon oranlarındaki fazlalıkları ticari bir unsur olarak kullanmak isteyen şirketler.

LRQA nasıl yardımcı olabilir?

Projenin dokümantasyonunu, CDM’nin gerekliliklerine uygun olarak geçerli kılıyor, böylece projenizi tescil etmenizi sağlıyoruz.

Periyodik olarak uygulanan doğrulamalar, proje operasyonlarınızın planlandığı üzere uygulamaya konulduğunu ve uygulandığını, takip sistemlerinizin yerinde olduğunu, tam anlamıyla faaliyet gösterdiğini ve takip ve raporlama planında tarif edilenlerle uygunluk içerisinde olduğunu ve doğrulanabilir emisyon azaltımlarının beklenebileceğini teyit eder. Periyodik bir doğrulama, sera gazı emisyonu azaltımı verilerinin ‘yanlış ifadelerden’ arınmış olup olmadığını ve rapor verilerinin yeterli miktarda kanıtla desteklenip desteklenmediğini belirler. Biz ayrıca, doğrulandığı üzere sera gazı emisyon azaltımına ulaşmış olduğunuzu belgeler, CDM İcra Kurulu’nun karbon emisyon oranlarını yayınlamasını sağlarız ki bunları da akabinde ticari olarak kullanmanız mümkündür. Esnek anlaşmalar yaparak proje tasarım dokümanınızın ve başkaca önemli dokümanlarınızın bağımsız olarak değerlendirilmesini ve emisyon azaltımınızın plan gerekliliklerine göre değerlendirilmesini sağlarız.