BRC/IoP(Ambalaj ve Ambalaj Materyalleri İçin Global Standart

Parakendecilerin sahip olduğu markalarda kullanılmak üzere ambalaj üreten ve tedarik eden firmalar, güvenli gıdalarda kullanılması için ambalajlarının uygunluğunu sağlayacak uygun sistemleri ve kontrolleri uygulamakla yükümlüdürler. 

The British Retail Consortium (BRC) ve Ambalajlar Birliği(eski adıyla Ambalaj Enstitüsü - IOP) tarafından geliştirilen bu standart perakendecilerin ve gıda üreticilerinin yasal gereklilikleri sağlamasını gerekli kılmaktadır.

BRC/IoP Belgelendirmesi Firmam için ne sağlar? 

Paketleme üreticileri ve tedarikçileri yıllardır gereklilikleri karşılamak ve üretimlerini iyileştirmek için denetimler geçirmektedirler. Bunlara ilaveten müşterileri tarafından ikinci taraf denetimler almaktadırlar. 

Bu standardın 2001 yılında ilk olarak yayınlandığındaki en önemli amacı, EN45011 Standardına göre akredite olmuş 3. taraf bağımsız sertifikasyon kuruluşları tarafından dış değerlendirmeye imkan verecek, ortak genel bir standart ve protokol oluşturmaktı. Bu birden fazla denetimin alınmasını azaltmaya yardımcı olmakla birlikte bu faaliyetlerden doğan maliyetlerin ve zaman kaybınında azalmasını sağlamıştır. 

BRC/IoP Belgelendirmesi; 

  • Gıda parekendecileri ve diğer taraflar için düzenli raporlamaya imkan veren ve mutabık kalınan düzenli bir doğrulama programı sağlar. 
  • Detaylı bir hijyen, ürün güvenliği ve kalite kapsamını içerir. 
  • Ambalaj üreticileri/tedarikçilerinin, paketleyicilerin ve parakendecilerin yasal gereklilikleri uyumunu sağlar. 
  • Düzenli yapılan ara kontroller kalite, hijyen ve gıda güvenliği sisteminin sürekli gelişmesini sağlar. 

BRC/IoP belgelendirmesini nasıl yapabiliriz? 

LRQA, BRC/IoP konusunda denetim, belgelendirme ve eğitim hizmetleri vermektedir. LRQA tarafından yayınlanan belge, tümüyle kazanılmıştır ve yönetim başarısının ve sürekli gelişim taahhüdünün güvenilir ve açık bir sembolüdür.