Bir Standart Olarak Kalite

Kalite Yönetim Sistemi (Quality Management System - QMS), kurumunuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesini temin eden kurumsal yapı, prosedür, süreç ve kaynakları sağlar.

Küresel Kıstas

En güncel ISO Belgelendirme Araştırması (ISO Survey of Certifications) göstermiştir ki ISO 9001, bir milyon adedin üzerinde belgelendirme ile küresel bir kıstas haline gelmiştir. Havacılık, otomotiv ve BT gibi küresel sektörler de ISO ilkelerine yatırım yaparak kalite çalışmalarına odaklanmaya devam etmiştir.

Dünya çapında 1 milyonu aşan belgelendirmeyle, ISO 9001 tartışmasız olarak şimdiye kadar yazılmış olan en etkili iş literatürü.

Mike James, LRQA, Direktör

Yalnızca bu iki unsur bile sağlam bir kalite yönetim sisteminin paydaş ilişkileri ve kurumsal itibar adına ne kadar büyük bir önem taşıdığını göstermektedir.

Prensip ve Faydalar

Etkin bir kalite yönetim sistemi (QMS), net bir şekilde yapılandırılmış sistematik yaklaşımı aracılığı ile müşteri deneyimlerini geliştirerek kurumsal amaçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olur.

Geçerli bir kalite standardı belgelendirmesine hak kazanmak üzere kontrat gerekliliklerinizin bulunması ya da sayıları gün geçtikçe artan modern süreç ve öz yönetimini geliştirmek arayışındaki kurumlardan olmanız halinde, QMS’i uygulamaya koymanız için bir dizi önem taşıyan fayda belirtilmiştir