Süreç Yönetimi

Bu kategori altındaki eğitimlerimizde “Problem Çözme Teknikleri” odaklı olarak aşağıdaki konularda gerekli bilgi ve teknikleri paylaşıyoruz.

Günümüzde bütün kuruluşlar gittikçe zorlu hale gelen rekabet ve değişim ortamında mevcut süreçlerini doğru çerçevede tanımlamak ve sürekli geliştirmek zorundadır. Bu kapsamda kurumsal yapıyı güçlendiren önemli faaliyetleri şöyle sıralayabiliriz; 

Bu kategori altındaki eğitimlerimizde "Problem Çözme Teknikleri" odaklı olarak aşağıdaki konularda gerekli bilgi ve teknikleri paylaşıyoruz. 

  • Süreçlerin tanımlanması ve süreç odaklı yapılanma: Öncelikle süreç akışlarını tutarlı, verimli, yalın, akılcı ve diğer süreçlerle ilişkileri belirleyerek tanımlama ve süreçlerle ilgili sorumluluklara yönelik süreç odaklı yapılanma, 
  • Süreç hedeflerinin belirlenmesi: Kurumsal performans göstergelerine (KPI) bağlı olarak "süreç performans göstergeleri" ve "süreç hedeflerinin belirlenmesi, 
  • Süreç performansının gözden geçirilmesi: Kurumsal ve süreç performans sonuçlarının dönemsel olarak katılım ve paylaşım ortamında gözden geçirilmesi 
  • Süreçlerin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi: Zaman içinde mevcut süreçleri "risk ve fırsat" odaklı olarak gözden geçirilmesi, gerekli noktalarda sadeleştirme ve kritik süreçlere yönelik iyileştirme projeleri ve çalışmaları yapılması. 

Bu kategori altındaki eğitimlerimizde "Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Teknikleri" konularında gerekli bilgi ve teknikleri paylaşıyoruz. 

Genel katılıma açık eğitimlerimiz: Süreç yönetimine yönelik bilgi, yaklaşım ve teknikleri, genel bir vaka uygulaması üzerinde ekip çalışmaları yaparak çok sayıda örnek ve uygulama yaparak ele alıyoruz. İçerik bilgisi için Eğitim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

Kuruluş içi olarak düzenlediğimiz eğitimlerimiz: Kuruluş içi olarak düzenlediğimiz eğitimlerimizde süreç yönetimine yönelik bilgi, yaklaşım ve teknikleri, kuruluşun sektörü, mevcut organizasyon ve süreç yapısı, süreç akışlarını örnek alarak çok sayıda örnek ve uygulama yapıyoruz. Bu sayede kuruluşun süreç yönetimi odaklı geliştirme çalışmalarına yönelik öneri ve yorumlarımızı sunarak birlikte aktif çalışmalar gerçekleştiriyoruz.