Problem Çözme Becerileri

Odaklı olarak aşağıdaki konularda gerekli bilgi ve teknikleri paylaşıyoruz.

Kuruluşlar farklı önem ve öncelikte problemlerle karşılaşır. Ürün ve hizmetle kalite problemleri, süreç akışında aksama, tedarikçi kaynaklı problemler, müşteri şikayetleri, personel problemleri, finansal ve idari problemler… Kuruluşun başarılı olma yetkinliklerinden en önemlisi, karşılaşılan problemlere hızlı, kalıcı ve etkili çözüm üretmek ve çözme becerisidir.  

Kuruluş yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların görev üstlendikleri süreçte problemlerin çözümüne katılımcı olması büyük önem taşıyor. Yönetici ve sorumluların sadece tanımlanan işi rutin olarak yapması yeterli değil. Kuruluş içinde bütün ekibin problemleri çözmek, süreçleri geliştirmek, iyileştirmek üzere “problem çözme” becerilerini geliştirmek gerekiyor. Dolayısıyla, çalışanların fikir, düşünce ve önerileri alınıyor, gerekli yetki ve sorumlulukların verilmesiyle problem çözme ve iyileştirme çalışmalarını sahiplenen çalışanlar tarafsız, ölçmeye dayalı, problemin kök nedenlerini belirleyerek, kalıcı çözüm geliştirerek gerçekleştiriyor, uyguluyor ve gelişmeleri izliyor. 

  • Problemlerin algılanması ve tanımlanması:  Problemlerin algılanması, tanımlanması, risk ve etkilerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi. 
  • Acil faaliyetlerin belirlenmesi: Problemin olumsuz etkilerinin giderilmesi için acil faaliyetlerin planlanarak uygulanması. 
  • Kök neden analizi yapılması: Problemi oluşturan kök nedenlerin belirlenmesi.  
  • Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi: Kök nedenlerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için gerekli kalıcı iyileştirme projeleri ve çalışmaların yapılması.   
  • Çözümün takibi ve standartlaştırma: Çözümün yeterliliğinin izlenmesi ve tekrarının önlenmesi için gerekli kalıcı önlemlerin alınması.

Genel katılıma açık eğitimlerimiz: Süreç yönetimine yönelik bilgi, yaklaşım ve teknikleri, genel bir vaka uygulaması üzerinde ekip çalışmaları yaparak çok sayıda örnek ve uygulama yaparak ele alıyoruz. İçerik bilgisi için Eğitim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.    

Kuruluş içi olarak düzenlediğimiz eğitimlerimiz: Kuruluş içi olarak düzenlediğimiz eğitimlerimizde süreç yönetimine yönelik bilgi, yaklaşım ve teknikleri, kuruluşun sektörü, mevcut organizasyon ve süreç yapısı, süreç akışlarını örnek alarak çok sayıda örnek ve uygulama yapıyoruz. Bu sayede kuruluşun süreç yönetimi odaklı geliştirme çalışmalarına yönelik öneri ve yorumlarımızı sunarak birlikte aktif çalışmalar gerçekleştiriyoruz