LRQA Türkiye sizi KVKK 6698 ve EU GDPR seminerine davet ediyor.

23 Mart 2018 tarihinde Titanic Business Kartal Otel'inde gerçekleştireceğimiz KVKK 6698 (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve EU GDPR (Avrupa Birliği Genel Data Koruma Yönetmeliği)  seminerimizde sizleri de aramızda görebilmeyi dileriz:

SEMİNER AMACI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum konusunda dikkat edilmesi gerekenler ile alınması gerekli tedbirler hakkında bilgiler sunulacaktır. KVK eğitimi sırasında KVKK ile yürürlükte ve taslak halindeki ikincil düzenlemelerinin yanında İş Kanunu, İSG Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve yeniden yürürlüğe giren Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik gibi temel yasal düzenlemelerin konuyla ilgili hükümlerine de değinilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanun yönetmelik taslakları, gerek kısa süre içerisinde çıkarılacak diğer yönetmelikler ve Veri Koruma Kurulu’nun kararları ve düzenleyici işlemlerinin getirdiği ve getireceği düzenlemelere ve dünyadaki yerleşik uygulamalara bakıldığında UYUM/COMPLIANCE sürecinin ne olduğunun somut bir şekilde ortaya konulması ve aslında bu sürecin en son basamaklarından biri olan birtakım dökümanların üretilmesi sürecinden önce teknik, idari ve iş gereklilikleri açısından bütüncül bir yaklaşımla konunun ele alınması, bu yapılırken de adım adım uyum sürecinin uygulamada nasıl olduğunun örneklerle anlatılması bu eğitimin ana hedefidir.

KVKK konusunda Hukuki ve Uyum Sürecine ilişkin düzenlemelerin dışında işin Teknoloji tarafı ile ilgili de kullanılacak Yazılımlar hakkında Bilgi verilecektir. Sınıflandırma,Maskeleme ve DLP Süreçleri konusunda kanunun gerektirdiği

Şartlara ilişkin Yazılımsal faaliyetler konusunda açıklamalarda bulunulacaktır.

KONUŞMACILAR

Av. Vakur KULAT yada Av.Selin AKSOY – Kulat Hukuk Bürosu

Saygın SAMAN – Yönetici Ortak – NSS Teknoloji

Cemal ERDEM – Yönetim Danışmanı 

 

İÇERİK

Hukuk Av. Selin Aksoy – Vakur Kulat- Kulat Hukuk Bürosu

•         KVKK’nın amacı nedir? Kimlere uygulanır/uygulanmaz?

•          Kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri neyi ifade ediyor?

•          KVKK’nın aktörleri kimlerdir?

•          Kişisel verileri işlerken nelere dikkat etmelisiniz?

•          KVKK'nın Kurumlara Getirdiği Yükümlülükler Nelerdir?

•          Kişisel verilere ilişkin mevzuat (Kanun, Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat)

•          GDPR bu yolculuğun neresinde?

 

Teknoloji Modeli

Saygın SAMAN – Yönetici Ortak - NSS Teknoloji

•           Teknolojik Gereklilikler Nelerdir?

•           Teknolojik Uyum Bileşenleri

•           Veri Sınıflandırma

•           Veri Sızıntılarını Engelleme

•           Genel Veri Koruma Sistematiği

•           GDPR Uyumluluğu

 

KVKK Uyum Danışmanlığı

Cemal ERDEM – Yönetim Danışmanı

•    GAP Analizi Çalışmaları

•    Kişisel Veri Envanteri

•    Uyum Programı

•    Uygulama ve Geçiş Süreci

•    Takip ve Denetim Aşaması

Program

13:00 – 13:20 Karşılama ve Seminer Kayıt 13:30 – 15:00 İlk Bölüm 15:00 – 15:30 Çay / Kahve Molası 15:30 – 17:00 İkinci Bölüm 17:00 – 17:30 Soru – Cevap ve Kapanış

 

Katılım Ücreti

Kişibaşı 150TL+KDV’dir. 3 kişi ve üzeri katılımınız için %10 indirimimiz olacaktır.

Katılım kontenjanla sınırlıdır. Kayıt için 16 Mart 2018 saat 16:00’ a kadar e-mail veya telefonla Seda Zeren’le iletişime geçmenizi rica ederiz.

E-mail: seda.zeren@lr.org Telefon: +90 216 368 99 30