Lloyd's Register Greenfence Platform Teknolojisine geçişini duyurdu


Lloyd's Register Greenfence Platform Teknolojisine geçişini duyurdu

Greenfence teknolojisinin kullanılmaya başlanmasıyla beraber LR, gıda ve içecek sektöründeki öncü duruşunu pekiştirmiş ve yeni teknoloji sayesinde tedarikçi izlenebilirliğini global düzlemde arttırmak ve risk yönetimini güçlendirmek üzere farklı piyasalara açılmış oldu.

Global bir mühendislik, teknik ve işletme hizmetleri kurumu olan Lloyd's Register (LR), yeni platform ekonomi ekosistemlerine dayanan son teknolojilerden faydalanan doğrulama hizmetleri geliştirmeye yönelik önemli adımlar attı.

Son gelişmeler zarfında LR, Test, Denetleme ve Sertifikalandırma (TIC) piyasasında faaliyet göstere ilk platform olan Silikon Vadi temelli greenfence ile anlaştı. greenfence sadece varolan veritabanlarının, programların ve sistemlerin ulaşılabilirlik, ölçülebilirlik ve karşılıklı çalışılabilirliği için değil, aynı zamanda, tüm sanayi sektörlerinde doğrulama hizmetlerinin ilerlemesi ve güçlendirilmesi için LR'a eşsiz bir potansiyel sunmaktadır. LR, greenfence teknolojisiyle beraber gıda tedariği gibi karmaşık ve yüksek riskli tedarik zincirleriyle çalışan organizasyonlar için daha yüksek seviyede doğrulama sağlamanın mümkün olacağına inanmaktadır. LR, greenfence teknolojisinin geleneksel TIC iş modelleri üzerinde yıkıcı bir etki yaratacağını düşünmektedir, bu da LR'ı bu teknolojiyi en kısa zamanda benimseyenlerden olmaya itmektedir. İleride LR ve LRQA'nın greenfence'i kullanan pek çok hizmet geliştireceğini göreceğiz. LRQA, LR Grubu’nun bir üyesidir.

LRQA geleneksel denetim ile dijital izleme ve denetim çözümlerini gerçek zamanlı güvence ve anlayış sunabilecek şekilde bir arada kullanmayı amaçlamaktadır, böylece geçmişe yönelik analizlerden ziyade daha öngörülü bir sezgiye, yanlışların tespitinden ziyade gelecekte olması olası hatalara odaklanılabilecektir. Bugünkü izleme ve denetleme süreçleri daha geniş ve derin bir sistem ve veri kapsamıyla, varolan ve potansiyel risklerin daha etkili hedef tespiti ve analizi, sezgi ve bilginin daha verimli kullanılmasıyla tedarik zincirindeki güveni yükseltmek için büyüyüp gelişecektir.

Greenfence en büyük kurumlardan en küçük tedarikçilere kadar herkesi bir araya getirir ve global standart/program sahiplerini ve sertifikalandırma hizmetlerini kapsar. Son teknoloji Yapay Zeka olan “Big Data and Intelligence Automation”ı kullanan platform maliyeti fark edilir ölçüde düşürürken doğrulanmış birey ve şirketlerle kapasiteyi yükseltir, tedarik zincirinin her parçasında görünürlüğü artırmış olur.

LRQA Yönetim Müdürü John Rowley konuyla ilgili şunları söylemiştir: “LR- Greenfence ilişkisi LR'ın geleceğe yatırım bağlılığının bir göstergesidir, LR bunu teknolojiden faydalanan hizmetleriyle müşteriye daha fazla değer katarak gerçekleştirir. Tedarik zincirleri için greenfence teknolojisiyle çalışan bir dizi platform ekonomisi sağlamada LRQA'nın gıda ve içecek sektöründeki yenilikçi pozisyonunu doğrulamaktadır. Bu teknolojinin diğer LR piyasalarına getireceği potansiyel fırsatları araştırmaktan da geri durmayacağız.”

Greenfence CEO'su Mitch Chait ise şunları söyledi: “LR insan hakları ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere pek çok TIC alanında anlamlı dönüştürücü ilerlemeler sağlamak için gerekli olan yenilik liderliğine bir örnektir. Sıradışı teknik uzmanlığı, global hakimiyeti ve tarım sanayinin ihtiyaçlarına cevap verebilen hizmetleri tasarlama ve sunma kapasitesi sayesinde dünyanın en büyük gıda markaları tarafından doğrulama kuruluşu olarak tercih edilen bir kurumla vizyonumuzu paylaşıyor olmak ve ona katkıda bulunuyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Neredeyse 260 yıldır, LR büyümeve Lloyd’s Register Foundation tarafından ortaya konan hayırsever hedeflerle daha iyi bir dünyayı destekleme kararlılığından ödün vermeden, harici değişikliklere hızlı şekilde adapte olarak rekabetten kopmadığını göstermiştir.

Greenfence Hakkında

Greenfence global gıda sanayisi ve tarladan tabağa kadar tedarik zincirinin her parçasında güveni optimize etmek için kurulan dünyanın ilk serbest platform ekonomisidir. Greenfence dünyanın dağınık, başı sonu belli olmayan tedarik zincirleri boyunca bağlantılar kurmak, global kaynaklara ulaşım sağlayan tedarik zincirinin her parçasında izlenebilirlik sağlamak, dağınık bilgi ve iletişimsizlik problemlerini ortadan kaldırıp birlikte çalışabilirliği mümkün kılmak gibi sanayinin yüzyüze olduğu önemli sorunları çözmektedir.