Lloyd’s Register Vakfı, Türkiye’deki Gezici Bilimsel eğitim programına destek olacağını açıkladı

Lloyd’s Register Vakfı, Türkiye’deki Gezici Bilimsel eğitim programına destek olacağını açıkladı 

Lloyd’s Register Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV) yürüttüğü ve amacı yaşları altı ila on dört arasında değişen çocukların bilimsel eğitimini desteklemek olan bir proje için 131.736 Sterlin bağış yapacağını açıkladı. TEGV’in gezici eğitim birimleri olan Ateşböceği Bilimsel Eğitim programı, Türkiye’nin yoksul kesimlerindeki okulları ziyaret ederek hem ilgi çekici hem de ilham verici fen müfredatıyla, öğrencilerin mevcut bilimsel eğitim programlarını destekler.   

TEGV’in Uluslararası Projeler Müdürü Ayşe İnan, konula ilgili olarak şunları söyledi: “Ülkemizin OECD PISA sınavlarında elde ettiği sonuçlardan da görülebileceği üzere Türkiye’de bilimsel eğitim yeterli değildir. 2012 PISA sınavında Türk öğrenciler, bilim alanında 65 ülke arasında 44. sırada yer alarak Türkiye’nin sıralamada hemen hemen tüm AB ülkelerinden, Kuzey Amerika ve Doğu Asya’dan daha aşağıda kalmasına neden oldu.”

“Bu projenin amacı; çocuklara bilim sevgisi aşılamak, bilimsel eğitim alanındaki yenilikçi, çocuk merkezli öğretim tekniklerini öğretmenlere anlatmak ve gönüllülerin projede yer almasıyla toplumsal katılımı teşvik etmektir.”  

Asıl hedefi ötekileştirilmiş, düşük gelirli, izole hayatlar yaşayan ve eğitim seviyesi düşük kesimlere hizmet vermek olan TEGV, Ateşböceği Bilimsel Eğitim Projesi sayesinde toplumun bu kesimlerine ulaşabiliyor.   

İki yıllık bu proje süresince TEGV; yaşları yedi ila on dört arasında değişen 3.120 çocuğa bilimsel eğitim vermeyi ve de bilimsel eğitim programında kullanılan yenilikçi metotlar ve materyaller konusunda 60 öğretmene ve 72 gönüllüye eğitim vermeyi amaçlıyor. Ziyaret ettiği her yerde proje, kaliteli bilimsel eğitimi teşvik edecek eğitimler verecektir ve araçlar, materyaller sağlayacaktır.  

Lloyd’s Register Vakfının Genel Müdürü Profesör Richard Clegg ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Ateşböceği Bilimsel Eğitim projesi, Vakfımızın, gelecek kuşakların bilimsel eğitim konusunda desteklenmesiyle yetenek ve eğitimde ileri gidilmesi yönündeki stratejik hedefiyle mükemmel bir uyum içinde. Projenin olumlu etkilerinin proje dönemi sonrasında da görüldüğü düşünülürse, proje sürdürülebilir bir karaktere sahiptir. Aldıkları eğitim sayesinde öğretmenler ve gönüllüler, gezici eğitim birimi bölgeden ayrıldıktan sonra bile eğitim programını, yaklaşımını ve materyalleri kullanmaya devam edebilecektir. Bu Projede, her bir okula eğitim materyalleri de bırakılacaktır.”   

İki yıllık lansman dönemi sonrasında TEGV, Ateşböceği Bilimsel Eğitim programını devam ettirmeyi ve mümkün olduğu kadar çok yoksul okula ulaşmayı ve mümkün olduğu kadar çok çocuğa ilham vermeyi hedeflemektedir.