GPDR süreç kontrolleri için LR standardı

Bireylerin güvenliğini artıran ve kuruluşları kişisel verileri kullanma biçimleri konusunda daha hesap verebilir hale getiren Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) bu yüzyılda veri koruma mevzuatındaki en büyük gelişmedir.

GDPR veri korumasını kuruluşunuzun süreçlerinin ön planına çıkartır. İster müşterilerinizle ister çalışanlarınızla ilgili kişisel bilgileri işliyor olun, GPDR çalışma biçiminizde bir etki yaratacaktır.

Bir CEO veya kuruluşunuzun yöneticisi olarak, personelinizin kuruluşunuz içinde kişisel verileri korumak için yeterli önlemleri aldığından emin misiniz?

Kalite veya uygunluk müdürü olarak, uygulanan süreç kontrollerinin GPDR hesap verilebilirliğini ve uygunluğunu nasıl kanıtlıyorsunuz?

Şirketlerin bu yeni yükümlülüklere uygunluklarını kanıtlamalarını sağlamak için, LR kendi teknik standardını geliştirmeye başladı: "GPDR SÜREÇ KONTROLLERİ İÇİN LR STANDARDI". Bu standardın amacı, Yönetmelik’te tanımlanan hesap verilebilirlik gereklilikleriyle ilgili metodolojik yaklaşımı ve belgeleme şartlarını tanımlamaktır.

Hesap verebilirlik, şirketlerin kişisel veri koruma uygunluğunu sağlamak için kurdukları kontrol ve izleme sistemini doğrulayabilmelerini gerektiren yeni bir sorumluluk ilkesidir.

Kurumsal dijital sorumluluk ve veri koruma uygunluğu sizin için ne anlama geliyor?

Veri Koruma Görevlisi olarak mı seçildiniz? Güçlü veri yönetim prosedürlerinin etik olarak doğru olduğunu ve markanız için yararlı olacağını görmeniz mükemmel olacak. Bu prosedürler, maliyeti yüksek olabilecek ihlalleri sınırlar, gelirlerinizi sağlayan müşterilerin gizliliğini ve işiniz için kritik önemdeki değerli veri varlıklarınızı korur. Dijitalleştirilmiş faaliyetleriniz ve operasyonlarınız arttıkça, müşterilerinize, personelinize ve diğer paydaşlara gizlilik haklarına saygı gösterdiğinizi ve veri güvenliğinizi ciddiye aldığınızı kanıtlamanız gerekir.

Veri koruma süreçlerinizin kontrolü için verilen uygunluk bildirimi, kuruluşunuzun yönetmeliklere uygunluğunu doğrulamasını ve proaktif bir şekilde kanıtlamasını sağlayan ve sizi AB’nin GPDR Yönetmeliği söz konusu olduğunda, 20 milyon Avro’ya kadar çıkabilecek potansiyel para cezalarından koruyabilecek bir araçtır. İhlaller oluşması durumunda, uygunluk bildirimi potansiyel para cezalarının düşürülmesine de yardımcı olabilir.